Skoči do osrednje vsebine

Zagotovljena sredstva za spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji

Delodajalci bodo lahko prejeli subvencijo za zaposlitev brezposelne osebe, stare do vključno 29 let, s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Namen programa je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih iz ciljne skupine za nedoločen čas, s čimer se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji. 

Za izvajanje programa bo v obdobju 2020 - 2022 na voljo okvirno 3 mio EUR. Sredstva se v celoti zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Več informacij najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.