Skoči do osrednje vsebine

V Ministrstvu za notranje zadeve prodajamo nepremičnine po metodi javne dražbe

V Ministrstvu za notranje zadeve prodajamo parcelo v Radljah ob Dravi, poslovni prostor v Velikih Laščah in štiri nezasedena stanovanja v Gornji Radgoni, Črnomlju, Metliki in Ilirski Bistrici.

V Ministrstvu za notranje zadeve po metodi javne dražbe prodajamo več nepremičnin, in sicer:

1. Štiri neopremljena stanovanja v Gornji Radgoni, Črnomlju, Metliki in Ilirski Bistrici:

  • stanovanje in klet na naslovu Gornja Radgona, Mladinska ulica 16, 18 (klet), v skupni izmeri 48 m2: izklicna cena je 32.000 evrov,
  • stanovanje na naslovu Črnomelj, Ulica Moša Pijade 6, v skupni izmeri 67,50 m2: izklicna cena je 48.000 evrov,
  • stanovanje na naslovu Metlika, Naselje Borisa Kidriča 5, v skupni izmeri 78,60 m2: izklicna cena je 46.000 evrov,
  • stanovanje na naslovu Ilirska Bistrica, Ulica 7. maja 8, v skupni izmeri 59,50 m2: izklicna cena je 53.000 evrov.

Javna dražba bo 12. marca 2020, ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

2. Stavbno zemljišče v Radljah ob Dravi na parc. št. 737/7,  k. o. 804 Radlje ob Dravi v izmeri 1.930 m2. Izklicna cena za nepremičnino je 58.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

Javna dražba bo 10. marca 2020, ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

3. Poslovni prostor v Velikih Laščah, Šolska ulica 3 v izmeri 98,80 m2. Izklicna cena za nepremičnino je 31.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

Javna dražba bo 10. marca 2020, ob 14. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.