Skoči do osrednje vsebine

Dela na železniški postaji Maribor v polnem teku

Na železniški postaji Maribor trenutno poteka izvedba najzahtevnejše faze nadgradnje postaje, ki bo zaključena predvidoma v mesecu marcu. Dela potekaj skladno s terminskim planom.

Trenutno potekajo dela v okviru 5. faze od skupno sedmih faz, ki zajema sanacijska dela na obstoječem podhodu s stopnišči, dela pri nadgradnji tirov in tirnih naprav na tirih št. 1 in št. 2, rekonstrukcija perona št. 1, delna rekonstrukcija perona št. 2 ter rekonstrukcija podvoza pod Meljsko cesto. Sočasno z gradbenimi deli se izvaja tudi prilagoditev vozne mreže ter signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav. Zaključek glavnine del faze 5 je predviden do 20.03.2020.

Do popolnega zaključka vseh del na postaji se bodo po 20.03. izvedla še preostala dela in sicer montaža dvigal za dostope na peron, montaža tekočih stopnic na stopniščih, povezava nadstrešnice na peronu št. 1 s postajnim poslopjem ter ostala obrtniška in zaključna dela.

V predhodnih fazah pa so že bila izvedena dela na novem peronu št. 3, rekonstrukcija polovice perona št. 2, urejeni nadstreški na peronu št. 2 in št. 3, nadgrajeni so bili tiri št. 3, 4, 5 in 6 s pripadajočimi kretnicami in kretniškimi zvezami. Urejena je izvozna stran postaje v smeri proti Šentilju. Na uvozni strani pred postajo se je izvedla širitev obstoječega nasipa. Sočasno z izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja so se izvedla dela na obstoječih objektih, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah ter vozni mreži. Izvedla se je pilotna stena za postajo Maribor v smeri Šentilja.

Dela se izvajajo v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev.