Skoči do osrednje vsebine

V Bruslju se je končalo dvodnevno zasedanje obrambnih ministrov Nata

Minister za obrambo Republike Slovenije Karl Erjavec se je 12. in 13. februarja 2020 udeležil dvodnevnega srečanja obrambnih ministrov Nata, ki je potekalo na sedežu Nata v Bruslju. Zavezniški ministri so o številnih temah na različnih zasedanjih razpravljali skupaj s partnericami, tudi EU, ter operativnimi partnerji misije Odločna podpora v Afganistanu.

Srečanje obrambnih ministrov Nata se je pričelo z zasedanjem, posvečenem Natovim operacijam in misijam ter generiranju sil. V luči preteklih dogodkov na Bližnjem vzhodu je bila razprava osredotočena na Irak in Afganistan. Ministri so ponovno potrdili, da Nato ohranja prisotnost v Iraku ter da bo ponovno pričel z usposabljanjem takoj, ko bo situacija na terenu to dopuščala. Slovenija bo tudi v prihodnje prisotna v okviru Globalne koalicije za boj proti Daesh.

Prvi dan srečanja se je zaključil z delovno večerjo ministrov na temo krepitve strateškega partnerstva med Natom in EU, na kateri je prvič v tej funkciji sodeloval novi Visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropske unije Josep Borrell, prisotna pa sta bila tudi ministra Finske in Švedske. Spremenljivo varnostno okolje poleg izzivov ponuja tudi priložnosti glede morebitnih novih oblik sodelovanja med Natom in EU. Poleg predstavitve prioritet in načrtovanih ključnih aktivnostih nove komisije so ministri razpravljali o iskanju načinov za nadaljnjo dodatno krepitev partnerstva med organizacijama.

Drugi dan zasedanja se je pričel v zavezniškem formatu. Ministri so ocenili napredek na področju implementacije okrepljene odvračalne in obrambne drže ter delitve bremen in podali usmeritve za nadaljnje dolgoročno prilagajanje zavezniške drže na spreminjajoče se strateško varnostno okolje.

Srečanje se je zaključilo v formatu misije Odločna podpora, v okviru katerega so ministri potrdili Natovo zavezanost misiji in Natovi prisotnosti v Afganistanu, dokler bo potrebno. Zavezništvo si bo še naprej prizadevalo za krepitev zmogljivosti Afganistanskih varnostnih sil, da se bodo sposobne same boriti proti terorizmu in ustvariti pogoje za trajni mir. Ministri so se strinjali, da je viden napredek pri delovanju Afganistanskih varnostnih sil, ki kljub zahtevni varnostni situaciji pomagajo zagotoviti pogoje za mir. Minister Erjavec je poudaril, da Slovenija, ki trenutno v misiji sodeluje z osmimi pripadniki Slovenske vojske, podpira prizadevanja za vzpostavitev trajnega miru v Afganistanu, za kar je potrebna politična rešitev. Slovenija tudi v prihodnje ostaja zavezana vzpostavitvi dolgoročno stabilnih razmer in izgradnji zmogljivosti obrambno-varnostnih institucij v Afganistanu, tako s sodelovanjem v misiji Odločna podpora kot s finančnimi prispevki.

Ob robu zasedanja je tudi tokrat potekalo multilateralno srečanje obrambnih ministrov držav, ki sodelujejo v kanadsko vodeni bataljonski bojni skupini v Latviji. Poleg razprave o preteklih dosežkih je potekalo tudi usklajevanje prihodnjih prispevkov. Na zasedanju je prvič v vlogi opazovalke sodelovala tudi Islandija, ki namerava v Latvijo napotiti civilnega strokovnjaka za strateško komuniciranje (STRATCOM).

Minister Erjavec se je ob robu srečanja sestal z makedonsko obrambno ministrico Radmilo Šekerinsko, ki se je Sloveniji zahvalila za pomoč in podporo na poti članstva v Nato.

1 / 4