Skoči do osrednje vsebine

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2019

Vsi vlagatelji, ki so se vključili v ukrep "ekološko kmetovanje" iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se morajo vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja.

Namen usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu.

Obvezna brezplačna usposabljanja za leto 2019 so razdeljena na:

  • osnovno usposabljanje za kmetije, ki so prvič vključene v ukrep EK in
  • nadaljevalno usposabljanje za vse ostale, ki so vključeni v ukrep EK.

Osnovno usposabljanje bo potekalo v dveh izvedbah na dveh lokacijah v Sloveniji, in sicer v Ljubljani in Mariboru, v marcu 2020.

Nadaljevalno usposabljanje bo potekalo v 30 izvedbah na 28 lokacijah v Sloveniji, v obdobju od 21. februarja do 14. marca 2020.

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16 z vsemi spremembami) se upravičencem v primeru, da ne opravijo omenjenih obveznih usposabljanj, znesek plačil za ukrep EK zmanjša.

Usposabljanja so namenjena le vključenim v ukrep EK, ki bodo s strani izvajalca usposabljanj vabilo prejeli po pošti!