Skoči do osrednje vsebine

Ministri EU za zdravje na izrednem zasedanju za okrepljeno sodelovanje v boju proti koronavirusu COVID-19

Minister za zdravje Aleš Šabeder se je v Bruslju udeležil izrednega zasedanja Sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) o novem koronavirusu. Ministri so razpravljali o aktualnih razmerah in sprejeli sklepe Sveta EU, s katerimi so se zavzeli za okrepljeno sodelovanje in skupno ukrepanje proti novemu koronavirusu COVID-19. V Sloveniji do sedaj še ni bil zabeležen primer obolelega s koronavirusom. Slovenski zdravstveni sistem izvaja vse potrebne ukrepe za zgodnje odkrivanje morebitnih obolelih in je pripravljen na zdravljenje morebitnih primerov.

Govor ministra za zdravje Aleša Šabedru na izrednem zasedanju ministrov za zdravje v Bruslju

Minister Aleš Šabeder je pozdravil učinkovit odziv Evropske komisije, Evropske agencije za nadzor bolezni, Odbora za zdravstveno varnost ter držav članic: "Slovenija podpira sodelovanje na EU ravni, ker je le tako mogoče doseči usklajen in pravočasen odziv na čezmejne zdravstvene grožnje. Sklepe Sveta EU podpiramo, saj poudarjajo, da je pri odzivu na resne čezmejne grožnje zdravju potrebno usklajeno medsektorsko ukrepanje na nacionalni, EU in mednarodni ravni." Minister je izpostavil še sodelovanje v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite ter poudaril, da se Slovenija zavzema za skupno javno naročanje medicinske opreme (npr. maske) na EU ravni in za vzpostavitev proizvodnje najnujnejših učinkovin v EU.

Poleg tega pa je minister Šabeder poudaril, da v Sloveniji še nimamo obolelega z novim koronavirusom in nimamo oseb, ki bi jih repatriirali iz Vuhana: "Slovenija tudi nima direktnih letalskih povezav s Kitajsko. Na nacionalni ravni izvajamo vse potrebne ukrepe za zgodnje odkrivanje obolelih in ukrepe za zmanjšanje prenosa okužbe. Slovenski zdravstveni sistem je pripravljen na zdravljenje morebitnih primerov. Zagotavljamo tudi laboratorijsko diagnostiko v najkrajšem času," je pojasnil minister.

Ministrstvo za zdravje na nacionalni ravni dnevno sodeluje z drugimi resorji, prav tako je aktivirana Koordinacijska skupina za nalezljive bolezni na področju zdravstva, ki usklajuje ukrepe na področju zdravstva.

Slovenija bo predvidoma v tednu dni preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite v Vuhan poslala 1,231.000 zaščitnih mask in namenila finančni prispevek Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) za nujno humanitarno pomoč pri zajezitvi koronavirusa.

Ministri v sklepih Sveta EU pozivajo države članice, naj v sodelovanju s Komisijo delujejo sorazmerno in v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in Evropskega centra za nadzor bolezni. Pri tem se še posebej izpostavljajo sprejem potrebnih in ustreznih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa (COVID-19), kot so npr. nadzor obolelih na vstopnih mejnih točkah v EU, navodila zdravstvenemu osebju za delo z obolelimi ter okrepljeno osveščanje javnosti ter še posebej mednarodnih potnikov. Na predlog Nemčije, ki je bil vključen tudi v sklepe Sveta, bodo morali potniki, ki prihajajo iz okuženih območij, zagotoviti informacije, ali so bili v stiku z osebami iz okuženih območij. Ob tem so ministri poudarili, da morajo biti ukrepi sorazmerni in zagotavljati prost pretok znotraj EU.

Ministri so se zavzeli za tesno in okrepljeno usklajevanje med državami članicami na področjih spremljanja in nadzora bolezni, ažurno medsebojno izmenjavo informacij, medsebojno pomoč pri diagnostiki in zdravljenju ter pospešitev razvoja pilotnega cepiva proti novemu koronavirusu.

Ministri so pozvali Komisijo naj olajša medsektorsko izmenjavo informacij in sodelovanje med državami članicami, zlasti pri spremljanju, oceni in obvladovanju tveganj in ukrepanju proti koronavirusu (COVID-19). V okviru Odbora za zdravstveno varnost naj Komisija podpira usklajevanje ukrepov v naslednjih možnih fazah izbruha upoštevajoč razpoložljive znanstvene informacije. Obenem pa so ministri pozvali Komisijo naj aktivira tudi obstoječe mehanizme financiranja za podporo sodelovanju med državami članicami pri pripravi in odzivu na morebitno širjenje bolezni ter preuči možnosti skupnega naročila osebne zaščitne opreme za države članice, če bo to potrebno.

Zasedanje Sveta EU je bilo sklicano zaradi izbruha okužb z novim tipom koronavirusa v mestu Vuhan na Kitajskem, pri čemer ne gre le za zdravstveno grožnjo Kitajski, s katero EU razvija celovito strateško partnerstvo, ampak za globalno grožnjo javnemu zdravju. Z namenom ustavitve epidemije se je s koronavirusom potrebno soočiti na globalni ravni, na podlagi solidarnosti in partnerskega pristopa.

Hrvaško predsedstvo Sveta EU se je 28. 1. 2020 odločilo za aktiviranje prve stopnje integriranega političnega kriznega odziva (t. i. ICPR) – izmenjava informacij. Integrirani politični krizni odziv je okvir EU za usklajevanje medsektorskih kriz na najvišji politični ravni. Usklajevanje je potekalo predvsem v zvezi z repatriacijo državljanov EU iz mesta Vuhan. Slovenija ni aktivno sodelovala, ker državljanov Slovenije v Vuhanu ni bilo.

Svetovna zdravstvena organizacija je 30. 1. 2020 zaradi novega koronavirusa razglasila globalno nevarnost za javno zdravje. To pomeni, da so države dolžne poročati in se usklajevati pri sprejemanju ukrepov ter izpolnjevanju priporočil, ki jih WHO poda. Pri tem WHO poziva k usklajenemu in sorazmernemu ukrepanju ter k solidarnosti in pomoči državam, ki imajo slabše razvit zdravstveni sistem.

Izjava ministra za zdravje po izrednem zasedanju ministrov za zdravje

Dodatne informacije