Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je na 57. seminarju o hmeljarstvu predstavil usmeritve SKP v obdobju 2021-2027

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek, se je udeležil 57. seminarja o hmeljarstvu, na katerem je predstavil Resolucijo o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«

1 / 3

S tem dokumentom je opredeljen temeljni strateški okvir delovanja kmetijstva, živilstva in podeželja ter postavljena podlaga za novo načrtovanje za obdobje po letu 2021. Resolucija odraža potrebo po stabilizaciji in zagotavljanju ustrezne ravni dohodka ter zmanjševanju odvisnosti od podpor. Poudarja pomembnost ohranjanja obdelanega in poseljenega podeželja po celotnem ozemlju Republike Slovenije, potrebo po dialogu med mestnim in podeželskim prebivalstvom ter razumevanju vloge kmeta.

Slovensko kmetijstvo je konkurenčno le ob izraziti usmeritvi v večjo dodano vrednost, ki je obenem okoljsko vzdržna in podpira potrebe potrošnika. Zato so potrebni znanje, ustrezne pridelovalne tehnologije ter sodobna in konkurenčna živilskopredelovalna industrija, ki temelji na podjetniških pristopih in tržni naravnanosti.

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je med drugim poudaril: »Pomembna je tudi količina javnih sredstev, namenjenih varstvu okolja in narave. Zato naj to postane prednost in ne ovira gospodarjenja.« Izpostavil je tudi pomen znanja, kreativnosti, inovativnosti, podjetništva in povezovanja, ki predstavljajo gonilo napredka slovenske pridelave in predelave hrane ter podeželskega prostora. Pomembno je tudi vspodbujanje dualnega kmetijstva – tako velikih kmetijskih gospodarstev, kot tudi manjših, v večini samooskrbnih kmetij.

Predvsem pa je poudaril nujnost soodgovornega dela vseh deležnikov na področju hmeljarstva: MKGP, Zadružne zveze Slovenije, KGZS, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, hmeljarjev in hmeljark.

Dr. Podgoršek se je udeležil tudi Občnega zbora Sindikata kmetov Slovenije v Čepljah na Vranskem in na kratko predstavil Resolucijo o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«