Skoči do osrednje vsebine

Uvedba elektronskega bolniškega lista (e-BOL)

V teh dneh ste samozaposleni v kulturi v zvezi z uvedbo elektronskega bolniškega lista e-BOL prejeli dopis Ministrstva za kulturo s priloženim obrazcem pooblastila za dostop do elektronskih bolniških listov.

Samozaposlene s priznano pravico do plačila prispevkov za socialno varnost vljudno prosimo, da izpolnjen in podpisan obrazec pooblastila v čim krajšem času dostavite na SPOT točko.

Pojasnilo:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) nas je obvestil o uvedbi elektronskega bolniškega lista (e-BOL) oziroma o tem, da se od 1. 2. 2020 bolniški listi ne bodo več tiskali.

Seznanjajo nas, da od 1. 2. 2020 zaposlenim ne bo treba več dostavljati bolniškega lista v papirni obliki, delodajalci pa bodo do bolniških listov za svoje zaposlene lahko dostopali le še prek portala SPOT (eVEM), oziroma da bo vsak zavarovanec do izdanih eBOL, ki se glasijo na njegovo ime, lahko dostopal na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe.  

Ministrstvo za kulturo za samozaposlene v kulturi, vpisane v razvid pri Ministrstvu za kulturo, rabi podatke o bolniškem staležu v naslednjih primerih:

  • obračun prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna za samozaposlene, ki jim je priznana pravica do plačila prispevkov in so pooblastili ministrstvo tudi za oddajo OPSVZ obrazca;
  • uveljavljanje mirovanja pravice do plačila prispevkov za socialno varnost s podaljšanjem;
  • uveljavljanje dnevnega bolniškega nadomestila za samozaposlene v kulturi,
  • in v drugih primerih.