Skoči do osrednje vsebine

Uporaba živali v znanstvene namene - Poročilo EU o izvajanju Direktive 2010/63/EU in statistično poročilo

Evropska komisija je na področju uporabe živali v znanstvene namene objavila skupno poročilo EU o izvajanju Direktive 2010/63/EU in skupno statistično poročilo EU za obdobje 2015 - 2017. V skladu s 54. členom Direktive, morajo države članice letno zbirati in imeti javno dostopne statistične informacije o uporabi živali v postopkih, vključno z informacijami o težavnosti postopkov in izvoru in vrsti primatov, ki se uporabljajo v postopkih.

Statistično poročilo vključuje podatke 28 držav članic za obdobje 2015 - 2017. Prav tako je v 54. členu podlaga za poročanje držav članic o izvajanju Direktive in sicer za obdobje petih let. Evropska komisija je zbrala in obdelala podatke, ki so jih države članice poslale v letu 2019 in zajemajo obdobje od 2013 - 2017. Poročilo med drugim zajema postopke držav članic glede ocenjevanja in odobritve projektov, delovanje komisij za dobrobit živali in nacionalnih etičnih komisij, inšpekcijskih pregledov.