Skoči do osrednje vsebine

Sekretariat PRIMA je odprl razpise za leto 2020

Na podlagi letnega delovnega načrta za 2020 so odprti razpisi PRIMA za leto 2020.

V skladu s prednostnimi nalogami Obzorja 2020 so splošni cilji programa PRIMA okrepiti raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter razviti znanje in skupne inovativne rešitve za trajnostne agroživilske sisteme.  Prav tako se skuša zagotoviti celostna oskrba in gospodarjenje z vodo v Sredozemlju. Sistemi, oskrba in gospodarjenje z vodo bi morali biti odpornejši na podnebne spremembe, učinkovitejši, stroškovno učinkovitejši ter bolj okoljsko in socialno trajnostni ter prispevati k odpravljanju težav, povezanih s pomanjkanjem vode, prehransko varnostjo, prehrano, zdravjem, dobrim počutjem in migracijami, vse od njihovega izvora.

Prva faza predložitve predlogov projektov v sekciji 1 (vodno upravljanje, agro-živilske vrednostne verige, kmetijski sistemi  in povezave med vsebinami t.i. NEXUS) bo odprta do 1. aprila 2020, druga faza predložitve predlogov projektov pa do 2. septembra 2020. Skupna vrednost razpisov v sekciji 1 je 33 mio EUR.

Prva faza predložitve predlogov projektov v sekciji 2 (več-tematski, trans-nacionalni razpis) bo odprta do 15. aprila 2020, druga faza pa do 16. septembra 2020. Skupna vrednost razpisa je 38 mio EUR.