Skoči do osrednje vsebine

Podpisana pogodba za ureditev struge Sevnična

Z današnjim podpisom pogodbe med Direkcijo RS za vode, Občino Sevnica in na razpisu izbranim izvajalcem RAFAEL gradbena dejavnost d.o.o. Sevnica so stekli postopki za ureditev struge Sevnična. Gre za levi pritok Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanemu središču Sevnice v k.o. Šmarje, in ima hudourniški značaj.

Podpis pogodbe za ureditev struge Sevnična

Projekt ureditve struge je zasnovan fazno, kjer prva faza projekta zajema ureditve Sevnične v skupni dolžini 1.238 metrov. Za varovanje urbanega območja v Sevnici in Šmarju je predvidena ureditev korita Sevnične z razširitvijo dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine. Poleg razširitve je predvidena tudi poglobitev nivelete. Glede na slabo stanje obstoječih zidov je predviden nov obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka.

Vrednost del znaša 1.678.263,05 € (z ddv).