Skoči do osrednje vsebine

Nadaljevanje pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka

Pilotna ovodenitev Enajstmlinskega potoka, ki je bila 26. oktobra 2018 zaradi neugodnih hidroloških razmer (prenizki pretoki Mure in posledično tudi v potoku) in ugotovitev o stanju na terenu začasno prekinjena, se bo nadaljevala v sredo, 19. februarja 2020.

Med prekinitvijo, v letu 2019, je Direkcija RS za vode izvedla vzdrževalna in gradbena dela, Geološki zavod Slovenije pa je spremljal hidrološke razmere potoka in podzemne vode.

Na skupnem terenskem ogledu v začetku februarja letos so strokovnjaki obeh ustanov ugotovili, da nova ureditev struge in trenutne hidrološke razmere dopuščajo nadaljevanje aktivnosti pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka. Pretekli teden so stekla pripravljalna dela, o čemer so bili s strani Občine Apače obveščeni prebivalci vzdolž potoka.

Tudi v nadaljevanju pilotne ovodenitve se bodo aktivnosti izvajale v skladu s Poslovnikom pilotne ovodenitve, ki so ga sprejele vse tri ustanove, Občina Apače, Direkcija Republike Slovenije za vode in Geološki zavod Slovenije.

O morebitnih posebnostih pilotne ovodenitve vas bomo sproti obveščali.