Skoči do osrednje vsebine

Na portalu SPOT elektronske vloge za pridobitev naravovarstvenih soglasij in dovoljenj za pravne osebe

S ciljem poslovnim subjektom poenostaviti poslovanje z Agencijo za okolje (ARSO), je ekipa SPOT, Ministrstva za javno upravo (MJU) v sodelovanju z Agencijo RS za okolje vzpostavila elektronske vloge za pridobitev naravovarstvenih soglasij in dovoljenj za pravne osebe. Namen elektronskih vlog je skrajšati in olajšati poti poslovnim subjektom, ki se pri svojem delu srečujejo z omenjenimi soglasji in dovoljenji.

portal SPOT e postopki

portal SPOT e postopki | Avtor MJU

Vzpostavljenih je bilo sedem novih elektronskih vlog za pridobitev naslednjih soglasij in dovoljenj: 

  • naravovarstveno soglasje in naravovarstveni pogoji,
  • dovoljenje za uvoz, izvoz in potrdilo o ponovnem izvozu (CITES),
  • dovoljenje za pridobitev EU potrdila za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovimi deli ali izdelki iz njih,
  • dovoljenje za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst,
  • dovoljenje za izjemna ravnanja v podzemnih jamah,
  • dovoljenje za gojitev živali prostoživečih vrst,
  • postopek predhodne presoje vplivov na okolje

Do sedaj so se vloge oddajale samo po pošti ali osebno na ARSO. Od 23. 1. 2020 naprej pa poslovni subjekti vloge lahko oddajo tudi preko portala SPOT, katerega cilj je, da poslovnim subjektom omogoča hitro in enostavno poslovanje z državo.

Pred pričetkom izpolnjevanja vloge se je najprej potrebno prijaviti v portal SPOT (eVEM) na naslovu spot.gov.si, za kar uporabniki potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo. V samo vlogo sistem samodejno vpiše vse uporabnikove podatke, ki so že na voljo. Vlagatelj izpolni preostala polja, doda morebitne priloge in vlogo elektronsko odda ter nato spremlja tudi njen status.

Če vloge ne bo urejal zakoniti zastopnik podjetja oz. poslovnega subjekta, mora pred oddajo vlog pooblastiti ustrezno osebo. Več informacij o pooblaščenju za delo na portalu SPOT (eVEM) je na voljo na tej spletni strani.

Poleg večje prijaznosti do vlagateljev, omogoča elektronski sistem tudi bolj pregledno in racionalno upravljanje notranjih procesov in s tem učinkovitejšo rabo davkoplačevalskih sredstev.