Skoči do osrednje vsebine

Na 7. Agrobiznis konferenci v ospredju o podjetniški naravnanosti, povezovanju in mladih kmetih

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila 7. Agrobiznis konference. Na dogodku so podelili tudi nagrade zmagovalcem letošnjega natečaja Agro podjetnik za najboljšega podjetnika v kmetijstvu, najbolj inovativen izdelek/storitev v kmetijstvu, najboljši domači izdelek ter najboljši primer povezovanja in sodelovanja.

Z današnjo konferenco, na kateri sodeluje tudi MKGP, je organizator časopis Finance želel poudariti tri stvari, ki so pomembne za sovensko kmetijstvo, in sicer mlade kmete, podjetniško naravnanost in povezovanje za lažji nastop na trgu. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je uvodoma na konferenci predstavila stanje in posebnosti slovenskega kmetijstva, med katerimi je izpostavila velik delež območij z omejenimi dejavniki, majhne kmetije, nizka produktivnost, neugodna starostna struktura, šibko povezovanje in tržna naravnanost in nizka stopnja specializacije. Trenutno stanje je zato velik izziv slovenskega kmetijstva oz. sektorja prehrane, ki narekuje, da se sektor razvojno naravna, kjer so ključni razvojni mehanizmi generacijska prenova, podjetniška naravnanost in povezovanje za lažji nastop na trgu.

Pri generacijski prenovi je ministrica izpostavila pomen in mehanizmne, ki jo spodbujajo. Nadalje je opozorila, kako pomemben je podjetniški pristop na podeželju, za ohranjanje delovnih mest, poseljenosti, standarda, opremljenost s storitvami in infrastrukturo ter novih priložnosti z vidika vključevanja v širše lokalno gospodarstvo. Glede povezovanja pa je ministrica dejala, da ta prinaša stabilnešje poslovno okolje, večjo odpornost v primeru kriz, trajnejše sodelovanje med partnerji, večjo kakovost ponudbe, znižanje stroškov ter dostopnost do ukrepov.

Ob koncu je ministrica dejala, da so mladi kmetje, podjetniška naravnanost in povezovanje za skupni nastop na trgu med ključnimi poudarki tudi bodoče SKP 2021-2027. Resolucija „Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021“ vključuje omenjene mehanizme – ob vseh ostalih – da bi lahko dosegli vizijo slovenskega kmetijstva, ki bo: odporno in konkurenčno, a hkrati odgovorno do naravnih virov in bo ponudilo odziv na podnebne spremembe. Hkrati bo kmetijstvo vpeto v širše podeželsko gospodarstvo, ki bo nudilo poslovne priložnosti z vidika dodatnih virov dohodka na kmetijah ali razvoj nekmetijskih dejavnosti (biogospodarstvo, turizem, dopolnilne dejavnosti…).

Na današnjem dogodku so podelili tudi nagrade zmagovalcem letošnjega natečaja Agro podjetnik za najboljšega podjetnika v kmetijstvu, najbolj inovativen izdelek/storitev v kmetijstvu, najboljši domači izdelek, letos pa so uvedli dodatno kategorijo, to je najboljši primer Sodelovanja in povezovanja po mnenju strokovne komisije. Nagrado za najboljšega podjetnika je prejela Katja Temnik - Zeliščni vrt Majnika za zeliščne čaje in soli Majnika, nagrado za najboljši izdelek po izboru potrošnika pa Mlekarna Planika d.o.o. in Faronika d.o.o. (za ribji namaz), za najbolj inovativni izdelek Kmetija Čarička (za ekološki bezgov kis), za najboljši primer povezovanja in sodelovanja pa Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline (za blagovno znamko Dobrote Dolenjske).

Agrobiznis je projekt, s katerim želi organizator spodbujati podjetništvo in inovativnost na področju prehranske samooskrbe. S tem odkrivajo male ponudnike, ki imajo potencial, podjetniško žilico, dovolj vztrajnosti in močno željo, da se v svoji tržni niši prebijejo na sam vrh, širijo obseg proizvodnje in pridejo na trgovske police. Opozarjajo na inovativna podjetja z novo tehnologijo pridelave hrane ali novim poslovnim modelom, ki bi pripeljala do večje samooskrbe. Konferenca je sklepni dogodek celoletnega projekta, kjer razglasijo zmagovalce natečaja.