Skoči do osrednje vsebine

Jutri se izteka rok za oddajo vlog za pridobitev sredstev za razvoj majhnih kmetij

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja sporoča potencialnim vlagateljem, da lahko vloge na 2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, oddajo do vključno 13. februarja 2020.
Aplikacija za vnos vlog deluje brez težav. Rok za oddajo vlog se ne bo podaljšal.

Dodatne informacije najdete na spletni strani ARSKTRP.