Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo glede primanjkljaja v okvirni oceni 5,8 milijona evra

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi ponovnih izračunov stroškov dela na podlagi določila 6. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ugotovilo, da bodo načrtovana sredstva za redno delo zadoščala.

Primanjkljaj v okvirni oceni 5,8 milijona evra pa se izkazuje zaradi finančnih posledic, nastalih na podlagi 24. člena Zakona o javnih uslužbencih oziroma odločitve sodišč, ki se nanašajo na primere iz preteklih obdobij, in sicer iz let 2007, 2008, 2010–2013 in 2013 –2015. Glede na določilo ZIPRS je ministrstvo dolžno sredstva zagotoviti znotraj svojega finančnega načrta s prerazporeditvijo pravic porabe, ki pa je možna zgolj iz investicijskih sredstev. Prerazporeditev bo izvedena z zamikom določenih večjih investicij po posameznih investicijskih projektih.

Iskalnik