Skoči do osrednje vsebine

MNZ skladno z veljavno zakonodajo redno in v celoti plačuje vse davščine

Ministrstvo za notranje zadeve skladno z veljavno zakonodajo redno in v celoti plačuje vse davščine, tako davke kot prispevke. Vsi prispevki za vse zaposlene v policiji in ministrstvu so bili plačani v roku in Ministrstvo za notranje zadeve nima neporavnanih obveznosti do zaposlenih iz naslova rednih plač.

Plačnik davka mora davčne obveznosti plačati v petih dneh od izplačila dohodka (velja za izplačila dohodka od 1. 1. 2017). Na dan izplačila dohodkov mora plačnik davka predložiti davčnemu zavezancu tudi podatke iz obračuna davčnih odtegljajev o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja, ter davčnemu organu predložiti obračun REK-1.

V februarju 2020 smo prejeli obvestilo Finančne uprave RS, da je pri predložitvi obrazcev REK-1 in REK-1f zaznana napaka, zato posledično ni bila možna oddaja obrazca REK za januar.

Danes smo prejeli obvestilo, da je napaka odpravljena, in smo že pristopili k oddaji obrazca REK. Po uspešni oddaji se bodo podatki Finančne uprave RS spremenili, pri čemer naj omenimo, da je med dejanskimi plačili in evidentiranjem stroškov vedno določen časovni zamik.