Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Aleksandra Pivec častna pokroviteljica okroglih miz ob zaključku projekta "Odprta vrata kmetij"

Litija, Škofja Loka, Kranj, Idrija, pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandre Pivec bodo potekale okrogle mize ob zaključku projekta "Odprta vrata kmetij". LAS Srce Slovenije, LAS loškega pogorja, LAS s CILjem in LAS Gorenjska košarica, partnerji v projektu Odprta vrata kmetij, zaključujejo ta projekt z izvedbo štirih okroglih miz.

MKGP se zaveda »pomembnosti projektov lokalnih akcijskih skupin, ki so zelo uspešne na področju trajnostnega razvoja podeželja in promoviranja lastne samooskrbe«. Slednje so skozi projekt od novembra 2017 dalje dokazali tudi vsi štirje sodelujoči LAS-i, ki so preko vzorčnih izkustvenih kmetij spodbujali pridelavo, predelavo in porabo mleka senene prireje, kakor tudi pridelavo in predelavo jagodičevja ter ostalega sadja. Obema ključnima področjema kmetijskih proizvodov je potrebno povrniti vrednost, ki sta je bila deležna v preteklosti.
Več o projektu je dostopno na spletni strani: http://las-srceslovenije.si/sl_SI/sklad-eksrp/odprta-vrata-kmetij/.

Prvo od okroglih miz Z znanjem in izkušnjami za zdravo srce Slovenije organizira LAS Srce Slovenije v torek, 11. februarja, ob 11. uri v Mekinjskem samostanu v Kamniku, Polčeva pot 10. 

LAS Gorenjska košarica bo organiziral okroglo mizo 3. marca v Čebelarskem razvojnem centru v Lescah, LAS loškega pogorja 9. marca v prostorih Upravne enote v Škofji Loki in LAS s CILjem 12. marca v Hotelu Cerkno v Cerknem.

Cilj izvedbe okroglih miz je druženje in sodelovanje, predvsem pa predajanja novih izkušenj in pridobljenih znanj vsem, ki se boste okroglih miz udeležili.

Dodatne informacije:
Damjana Peternelj, koordinatorica in moderatorka okroglih miz
M: 041 456 469
E: odprtavratakmetij@razvoj.si