Skoči do osrednje vsebine

4. seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Danes se je na svoji 4. seji sestal Svet za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Seje se je udeležil državni sekretar dr. Janez Podgoršek.

4. seja Sveta za OMD

V uvodu so se razpravljalci dotaknili prehodnega obdobja pred uvedbo reforme Skupne kmetijske politike, ki je predvideno za leto 2021, vse pa kaže, da tudi za leto 2022. Na področju usklajevanja EU uredbe za prehodno obdobje poteka intenzivna razprava s ciljem, da bi bila uredba sprejeta do 1. julija, še v času predsedovanja Hrvaške. Tudi večletni finančni okvir 2021 - 2027 je še vedno predmet pogajanj. Z odločitvami glede ukrepov v Sloveniji za prehodno obdobje je zato potrebno še počakati.

Svet se je v nadaljevanju seznanil s podrobno členitvijo možnosti plačila za OMD, katere vsebina se je začela že v okviru 3. seje Sveta. Razlaga in podatki v predstavitvi MKGP so se nanašali na nadgradnjo in posodobitev točkovanja, ki bi tako predstavljalo ustrezno objektivno merilo za določitev višine OMD plačila v novi SKP. Predstavljene možnosti diferenciacije OMD plačila pri različnih pragovih velikosti kmetijskih zemljišč na kmetijsko gospodarstvo so pokazale vpliv na število kmetij, na katere bi degresija učinkovala, in hkratne prihranke sredstev, ki bi se zato namenili majhnim in srednje velikim kmetijam. Predstavljena je bila tudi analiza stanja glede števila in velikosti kmetijskih gospodarstev, ki gospodarijo na trajnem travinju brez živali. MKGP je opozorilo, da mora biti izračun plačil za OMD narejen na podlagi dodatnih stroškov in izpada dohodka, da so zadevni izračuni ustrezni in točni ter določeni vnaprej na podlagi poštene, pravične in preverljive metode izračuna. Zato mora izračune opraviti (ali potrditi) ustrezno kvalificiran organ, kar zahteva tudi predlog uredbe EU.

Ker nova SKP ne omogoča nadaljevanja podpor za strmine v I. stebru (t.i. PONO plačilo), bi predstavljen koncept plačil za OMD lahko ustrezno nadomestil dosedanja plačila za strmine iz I. stebra.