Skoči do osrednje vsebine

Zaključena nadgradnja desnega tira na odseku Zidani Most–Rimske Toplice

Rimske Toplice, 7.2.2020 – ob 17. uri je bil za železniški promet ponovno po 5 mesecih nadgradnje odprt desni tir na železniškem odseku Zidani Most–Rimske Toplice.

Nadgradnja desnega tira na železniškem odseku Zidani Most–Rimske Toplice se je pričela 26.8.2019 in je zajemala zamenjavo tirne grede, tirov, vozne mreže in signalno varnostnih ter telekomunikacijskih naprav v dolžini cca 7,5 km. Na celotni trasi so bili nadgrajeni tudi objekti spodnjega ustroja – prepusti, mostovi, podporni in oporni zidovi.

Trenutno se izvajajo pripravljalne aktivnosti za izvedbo del na levem tiru. Začetek popolne zapore levega tira na odseku Zidani Most– Rimske Toplice je predviden 2.3.2020 in bo trajal do 31.7.2020.

Sočasno z nadgradnjo železniške proge se izvajajo tudi gradbena dela za nadgradnjo in ureditev železniške postaje Rimske Toplice, kjer se izvaja nov podhod, peroni, nadstrešnica in postajno poslopje ter izvedba izven nivojskega križanja Rimske Toplice-Jurklošter, kjer se izvaja nov podvoz s kesonom in povezovalna cesta.

Za izvedbo del je bila podpisana pogodba v vrednosti 77,7 milijona evrov. Vsa dela bodo zaključena predvidoma proti koncu leta 2020.

Dela se izvajajo v okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje. Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope