Skoči do osrednje vsebine

41. seja Sveta za promocijo

Danes se je na svoji 41. seji sestal Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. Seje se je udeležil tudi državni sekretar dr. Jože Podgoršek. Člani sveta so se na tokratni seji seznanili s pripravami na splošno promocijo shem kakovosti ekološki in izbrana kakovost, ki se načrtuje za obdobje april- maj 2020 ter promocijo v sektorju sadja, ki se bo začela predvidoma v začetku poletja 2020.

Seja Sveta za promocijo

Svet je se je seznanil s potekom priprav na izvajanje promocijske kampanje splošne promocije EKO in izbrana kakovost, ki ga MKGP planira za april in maj 2020.

MKGP je predstavil stanje v sektorju sadja, kjer je v teku pobiranje prispevkov za promocijo po zakonu o promociji, prav tako je v teku obveščanje zavezancev za plačilo prispevka za promocijo. Aktivno se pripravlja razpis za izvedbo promocije sadja, ki se pričenja v začetku poleta 2020.

S področja sektorja mleka in mesa se je svet seznanil s potekom postopkov sprejemanja odredb, uredb, programa promocije in priglasitve sheme državne pomoči, ki so potrebni za začetek promocijskih aktivnosti sektorjev za naslednje 3-letno programsko obdobje.

Svet se je seznanil z namero sektorja drobnice, da vstopi v shemo izbrana kakovost in se seznanil s povračili stroškov certificiranja ter objavo javnega razpisa v okviru Programa razvoja podeželja za ta namen.

Svet za promocijo v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: mag. Anita Jakuš, predstavnica Zadružne zveze Slovenije, predsednica sveta, dr. Tatjana Zagorc, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS - ZKŽP), Petra Skok, (GZS - ZKŽP), Anka Miklavič Lipušček (GZS - ZKŽP), Danilo Potokar (KGZS), Anton Jagodic (KGZS), dr. Bojan Pahor (MKGP) in Ana Le Marechal (MKGP).