Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje za ustreznejšo pripravo prekrškovnih določb

V torek, 4. 2. 2020, je na Ministrstvu za pravosodje potekala delavnica za pripravljavce prekrškovnih določb, katerega namen je vzbuditi zavedanje pomena preudarnega pisanja prekrškovnih določb.

V štiriurnem izobraževanju, ki je vključevalo tudi praktične naloge in številne praktične primere, je bil udeležencem predstavljen sistemski okvir za pisanje prekrškovnih določb in predpisovanje glob, nomotehnična pravila prekrškovnih in nadzornih določb ter dobre prakse pisanja tovrstnih določb.

Predstavljeni so bili tudi problemi pri pregledu prekrškovnih določb, s katerimi se Ministrstvo za pravosodje srečuje v okviru medresorskih usklajevanj.

Delavnico je pripravil in vodil g. Igor Kovačič, podsekretar na Ministrstvu za pravosodje in strokovnjak za področje prekrškov.

Ob oceni, da je usposabljanje doseglo svoj namen, bo Ministrstvo za pravosodje v prihodnje še organiziralo tovrstne delavnice.