Skoči do osrednje vsebine

Objavljeno poročilo o izvedeni javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb

Geodetska uprava RS je objavila Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb, s katerim uspešno zaključuje aktivnosti javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja v okviru drugega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin.

Geodetska uprava je obravnavala 374 pripomb na modele vrednotenja in 1621 pripomb na vrednostne cone in vrednostne ravni, ki so jih posredovale občine. Pripombe so bile proučene na podlagi meril množičnega vrednotenja nepremičnin določenih z zakonom. Upoštevane pripombe, ki so vsebovale konkretne predloge in utemeljitve, so pripomogle k izboljšanju in optimizaciji predloga modelov vrednotenja nepremičnin tako, da je oblikovanih več vrednostnih con, izboljšane so meje vrednostnih con, izboljšan je način določitve vrednostnih con ter izboljšane in dopolnjene so posamezne sestavine modelov vrednotenja. Končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin bo uveljavljen z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja, ki jo bo sprejela Vlada RS.

Odziv lastnikov nepremičnin, strokovne in laične javnosti je pozitivno presenetil, kar kaže na dobro organizacijsko pripravljenost Geodetske uprave, kjer sta bila ključna dejavnika klicni center in Portal množičnega vrednotenja nepremičnin ter kakovosten predlog modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je uprava še izboljšala s predlogi iz javne razgrnitve, kot na primer model za kmetijska zemljišča in model za gozd, kjer se je pri prvem povečalo število vrednostnih con za dvakrat, pri drugem pa za več kot trikrat. Geodetska uprava korektno sodelovanje med deležniki v postopku množičnega vrednotenj nepremičnin razume kot spodbudo, da v naslednjih letih skupaj z ostalimi pristojnimi inštitucijami še izboljša in nadgradi sistem množičnega vrednotenja nepremičnin.

V postopku javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja nepremičnin so lastniki nepremičnin in druga strokovna ter laična javnost lahko podali splošne pripombe na modele vrednotenja, ki jih je sprejemala geodetska uprava, ter pripombe na vrednostne cone in vrednostne ravni, ki so jih sprejemale občine. Predlog modelov vrednotenja nepremičnin je bil v vseh občinah javno razgrnjen od 1. do 30. oktobra 2019 ter tudi javno objavljen na spletnih straneh geodetske uprave v okviru Portala množičnega vrednotenja nepremičnin. Pripombe je bilo mogoče oddati do 15. novembra 2019.

Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb je objavljeno na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin.

Več informacij: Geodetska uprava RS, Blaž Mozetič, 051 642 023, pr.gurs@gov.si