Skoči do osrednje vsebine

Minister Rudi Medved: “Poslej ne bo več mogoče reči, da se nekaj ne da narediti. "

V sredo, 5. februarja 2020, se je na 4. seji sestala Vladna delovna skupina za znižanje stroškov občin, ki je bila imenovana januarja lani.

Sejna dvorana-4. seja Delovne skupina za znižanje stroškov občin | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Kot je uvodoma povedal minister za javno upravo Rudi Medved, je namen srečanja narediti inventuro opravljenega dela. Minister je ocenil, da je bil v odnosu med vlado in občinami storjen velik korak naprej in postavljen dober temelj za nadaljnje delo. “Poslej ne bo več mogoče reči, da se nekaj ne da, saj smo pokazali, da se da z dialogom in pripravljenostjo na kompromise veliko storiti. Ministrstvo za javno upravo in predsedniki vseh treh združenj smo edini ves čas vodili dialog, tudi po tem, ko so v nekaterih političnih strankah to voljo izgubili. Veliko smo hodili po Sloveniji in lahko rečem, da je včasih situacija na terenu povsem drugačna od tiste, ki jo spremljamo na politični sceni, denimo v Državnem svetu. Od prvega trenutka sem poudarjal, da barantanje na področju povprečnin ni v redu, zato imamo dobre rešitve tega področja na mizi. In rešitev je možna, samo lotiti se je treba njene realizacije,” je še poudaril minister za javno upravo.

Vodja Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo dr. Roman Lavtar je predstavil nekaj statističnih podatkov, ki so vezani na delo Delovne skupine za znižanje stroškov občin. V enem letu je od skupno obravnavanih 61 zakonov, ki določajo naloge občin, skupina določila 26 zakonov, ki so potrebni sprememb, za prvih devet pa je že pripravila konkretne rešitve.

Decembra 2019 je na predlog delovne skupine vlada predlagala Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin, ki bo zmanjšal stroške občinam za 31 milijonov evrov na leto. Predlog zakona čaka na obravnavo. Vlada pa je uresničila tudi zavezo, ki jo je dala občinam glede višine povprečnine za leto 2020. S 589,11 evra na prebivalca je najvišja mogoča po Zakonu o financiranju občin in najvišja do sedaj.

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije, je dejala: “Pot je bila težka in trnova. Pa vendar mislim, da smo naredili konkretne korake naprej, nenazadnje tudi v načinu mišljenja. Proces je bil demokratičen in skozi usklajevanja različnih deležnikov smo vendarle dosegli korake naprej. Želimo si, da bi Zakon za znižanje stroškov občin po možnosti kljub vsemu nadaljeval pot v Državnem zboru. Želimo si sprejema tega zakona, saj je bil vanj vložen velik napor vladne in občinske strani, obenem pa si želimo tudi tega, da bi nova vladna ekipa nadaljevala z delom in vsebine, ki so bile pripravljene, peljala naprej. Strinjamo se, da se bo tudi nova ekipa težko izognila urejanju položaja lokalnih skupnosti in si želimo, da nadaljuje dobro pot, ki je začrtana.”

Po mnenju Mihaele Smrdelj, predstavnice Združenja občin Slovenije, bi bil omenjeni zakon, ki čaka v parlamentu na nadaljevanje procedure, “lahko primer dobre prakse, če bo sprejet. Če pa ne bo, bo žal še ena od zadev, ki ostanejo v predalu. Prav zato smo vsa občinska združenja na predsednika Državnega zbora poslala poziv, da naj zakon nadaljuje svojo pot v parlamentu. Obenem si želimo, da bi ta delovna skupina nadaljevala delo tudi pod novo vlado.”

“Menim, da je pot tlakovana in določen nek standard tudi za novo vladno ekipo,” je o delu Delovne skupine za znižanje stroškov občin dejal dr. Miloš Senčur, vodja strokovne službe Združenja mestnih občin Slovenije. “Kar smo naredili, tega ne moremo prezreti. Pri delu smo drug drugemu kazali zrcalo. Tudi ministrstva so nas včasih postavila na realna tla, tako da smo tudi mi dobili realno sliko, ki nikoli ni črno-bela. Lokalne skupnosti razumemo zakon kot finančno in administrativno razbremenitev, zato bomo njegov sprejem, prav tako pa tudi pomen sodelovanja med vlado in lokalnimi skupnostmi.”