Skoči do osrednje vsebine

Strokovni okvir plovbe na motorni pogon po celinskih vodah

Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot in Skupina za Dravo sta organizirali 2. strokovni posvet z naslovom »DRAVA KOT PRILOŽNOST«. Cilj dogodka je bila razprava o možnostih in izzivih oživitve plovbe po reki Dravi v Sloveniji z namenom, da bi tovrstne aktivnosti povezali v celostno turistično ponudbo ob reki Dravi kot nadgradnjo doživetij ob Dravski kolesarski poti. Na posvetu je s predstavitvijo Strokovni okvir plovbe na motorni pogon po celinskih vodah sodelovala tudi Direkcija RS za vode.

Predavanje dr. Nataša Smolar Žvanut | Avtor Irena Mraz

1 / 3

Dr. Nataša Smolar Žvanut in mag. Mitja Centa z Direkcije za vode sta predstavila vsebino strokovnih podlag o plovbi na motorni pogon po celinskih vodah. Podrobneje sta razložila obremenitve in vplive plovbe na motorni pogon na vodne organizme in morfologijo vodnega telesa. "V strokovnih podlagah se upošteva tudi mnenje o vplivu posega na stanje rib, naravovarstvene usmeritve po predpisih o ohranjanju narave ter pogoje koncesionarja. Z upoštevanjem vseh mnenj, ukrepov, prepovedi ter omejitev za zmanjševanje vpliva plovbe na motorni pogon na stanje površinskih voda, se določijo robni pogoji, ki so ključni za pripravo uredbe za uporabo plovil na motorni pogon," sta povedala predstavnika direkcije.

Na posvetu so govorili tudi o viziji razvoja reke Drave, doživetjih na dravski kolesarski poti ter zakonodajnem okviru plovbe na motorni pogon po celinskih vodah. Poudarili so pomen Drave iz naravovarstvenega vidika ter predstavili zgodovino plovbe na Dravi in turistične aktivnosti, ki se odvijajo na Dravi na Hrvaškem.