Skoči do osrednje vsebine

Štabna vaja kot priprava na praktično vajo

V okviru projekta #SIQUAKE2020 se med 4. in 7. februarjem 2020 izvaja teoretična oziroma štabna vaja (TTX), ki z ugotavljanjem posledic potresa in oblikovanjem ustreznega odziva nanj na teoretični ravni ter pripravo zaprosila Vlade Republike Slovenije za mednarodno pomoč in aktivacijo mehanizma Unije na področju civilne zaščite predstavlja pripravo na praktično vajo.

Slovenski del TTX vaje se izvaja danes, na njej pa sodeluje lokalna skupnost z 32. osrednjeslovenskimi občinami, Vlada Republike Slovenije, ministrstva, vladne službe, agencije, državna podjetja in zavodi, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter poveljniki in štabi civilne zaščite na vseh ravneh. Skupno na vaji je 55 udeležencev, ki preverjajo ustreznost načrtov zaščite in reševanja, načrtov izvajanja lastne dejavnosti, postopkov mehanizma, učinkovitost usklajevanja mednarodnega odziva na nesrečo in ukrepov izvajanja podpore države gostiteljice v primeru sprejema mednarodne pomoči.

 Jutri, 5. februarja, bo potekal še mednarodni del TTX vaje. Vanjo bodo vključeni štabi oziroma centri za obveščanje v državah članicah mehanizma Unije na področju civilne zaščite, ki se bodo odzvali na zaprosilo Vlade Republike Slovenije za mednarodno pomoč pri odzivu na posledice potresa, ki je prizadel osrednjo Slovenijo.

 V petek, 7. februarja pa se bo odvil sklepni dogodek, z razpravo na temo odziva in izkušenj slovenskih udeležencev TTX vaje.

 

Čemu je vaja namenjena?

Cilj TTX vaje je ugotavljanje primernosti vsebine načrtov zaščite in reševanja za potres ter normativno-pravnih podlag, vzpostavitev zavedanja o potresni ranljivosti stavb, infrastrukture in preostalega okolja, o potencialnih posledicah potresa in zmožnostih njihovega obvladovanja, potrebnih finančnih in drugih virih, potrebi po usklajevanju in sodelovanju ter preizkušanje postopkov mehanizma Unije na področju civilne zaščite in mednarodnega odziva.