Skoči do osrednje vsebine

Realizirali smo večino stavkovnih zahtev, za stavko ni utemeljenih razlogov

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je Vladi RS posredoval sklep o napovedi štiriurne opozorilne stavke policistk in policistov ter zaposlenih v policiji 3. februarja 2020 med 8. in 12. uro. SPS je stavko napovedal na podlagi drugega odstavka XI. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, saj menijo, da je prišlo do kršitve oziroma neizpolnitve določb sporazuma. Poudarjamo, da nam je od podpisa stavkovnega sporazuma 27. decembra 2018 uspelo realizirati večino stavkovnih zahtev.

Glede II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev - primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici) pojasnjujemo, da rezultati analize še niso znani. Naročnik analize Ministrstvo za javno upravo je izvajalcu analize odobrilo rok za oddajo dokumentacije s popravki in poročila o izvedenih prilagoditvah, in sicer do 28. februarja 2020.

Urejanje kariernega sistema v policiji je kompleksna problematika, ki jo je treba rešiti celovito. Tako še vedno potekajo pogajanja o predlogu za spremembe in dopolnitve 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste, ki sta ga sindikata posredovala Vladi RS v skladu z drugim odstavkom V. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. SPS je med pogajanji posredoval zelo malo konkretnih predlogov, tisti, ki so jih podali, pa se v veliki meri sploh niso nanašali na zaveze vlade iz stavkovnega sporazuma. Prav tako poudarjamo, da se za razliko od Policijskega sindikata Slovenije predstavniki SPS že več kot pol leta sploh ne udeležujejo sestankov delovne skupine za pripravo priporočil za izvajanje kariernega sistema v policiji, ki bi jih v skladu s tretjim odstavkom V. točke sporazuma o sodelovanju s sindikatoma morala določiti generalna direktorica policije.

Vse ostale točke sporazuma je vlada izpolnila. Se pa vlada in policijska sindikata ne strinjajo glede izvajanja III. točke sporazuma. Z njo se je Vlada RS zavezala, da bo Policiji zagotavljala dodatna sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v višini 15 milijonov evrov letno. To zavezo je vlada izpolnila 31. januarja 2019 s sprejetjem posebnega vladnega projekta Varovanje schengenske meje Evropske unije in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. Ministrstvu za notranje zadeve je za izvedbo projekta zagotovila 15 milijonov evrov letno oziroma 1,25 milijona evrov mesečno za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Izplačila potekajo redno mesečno. Vlada to zavezo razume tako, da se v okviru tega zneska pokrije vse stroške dela, vključno s prispevki delodajalca, medtem ko sta sindikata od vlade zahtevala, da se v okviru tega zneska poplača le bruto znesek delovne uspešnosti, za plačilo prispevkov pa bi morala vlada zagotoviti dodatna sredstva v višini dobre tri milijone. V zvezi s tem je SPS vložil tožbo na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. O zadevi še ni bilo odločeno.

Glede sistemskih ukrepov na področju razmer v Policiji, ki jih predlaga SPS, pa Vlada meni, da pomembnih sistemskih vprašanj (ne glede na okoliščine) ni smiselno urejati z (ad-hoc) interventnimi ukrepi, ampak je treba zadeve temeljito proučiti in pripraviti celovite sistemske rešitve, s katerimi se morebitne probleme odpravlja v celoti in trajno, ne le parcialno in začasno.

Dejstvo je torej, da so bile zaveze iz sporazuma bodisi že izvršene bodisi so še v izvajanju. Ob tem z nakupom ustrezne opreme, novih tehničnih sredstev, policijskih vozil (tudi novega transportnega helikopterja) zagotavljamo kar najboljše pogoje za ustrezno usposobljenost in opremljenost policistk in policistov. S tem bomo nadaljevali, sredstva so tudi letos že namenjena za nakup zaščitne in varovalne opreme, opreme za računalniško forenziko, orožja, posebnih tehničnih sredstev, posodabljanje telekomunikacijske opreme … Poleg tega kupujemo tudi nova stanovanja, in sicer v Ljubljani, Kranju in na Obali.

Ključno je tudi zagotavljanje novih kadrov. Konec leta smo tako zabeležili večji priliv kot odliv zaposlenih, zanimanje za poklic policista pa povečujemo s številnimi promocijskimi dejavnostmi ter celoletno javno objavo prostih delovnih mest za kandidate za policiste – nadzornike državne meje. Poleg tega smo pravkar objavili nov razpis za zaposlitev kandidatov za policiste in vpis na izobraževanje v višješolski študijski program Policist.

Nadalje, plače policistov rastejo. V zadnjem letu oziroma od sklenitve Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev konec decembra 2018 (primerjava bruto plače za december 2018, izplačane v 4. 1. 2019) do danes (primerjava bruto plače za december 2019, izplačane 3. 1. 2020) se je povprečna plača policistov z 2.161,61 evra bruto v decembru 2018 povečala na 2.495,14 evra bruto v decembru 2019 (oziroma za 15,43 %). Bruto plača ne vsebuje materialnih stroškov (prevoz, prehrana ...).

Glede na vse navedeno, menimo, da za tako skrajen ukrep, kot je stavka, ni utemeljenih razlogov.

Dodajamo, da je Vlada RS na seji 30. januarja 2020 sprejela odgovor na stavkovne zahteve SPS, ki smo ga sindikatu tudi poslali in obenem predlagali, da se sestanemo še pred začetkom opozorilne stavke, tako kot to izhaja iz Zakona o stavki, da strani še pred stavko skušajo razrešiti spor. Sindikat se je na vabilo sestanka odzval in nas obvestil, da se sestanka ne bodo udeležili.