Skoči do osrednje vsebine

Uradna predaja rekonstruiranega križišča Križ Cijan namenu

Bilje, 31.1.2020 - Direkcija za infrastrukturo in Občina Miren-Kostanjevica sta zaključili s projektom rekonstrukcije križišča Križ Cijan pri naselju Bilje.

Izgradnja tri-krakega krožnega križišča med regionalno cesto R3-6105/5740 in lokalno cesto LC 414041 je pomemben infrastrukturni projekt v tem delu občine, saj je bistveno dvignil nivo prometne varnosti na vedno bolj obremenjenem cestnem odseku.

Gradbena dela so vključevala tudi izvedbo nove cestne razsvetljave ter obnovo vodovoda, telekomunikacijskega voda in nizko napetostnih elektro vodov. Za zagotavljanje višjega nivoja prometne varnosti, so bile narejene tudi površine za kolesarje, ločene od vozišča ter izgrajeni pločniki.

Vrednost gradbenih del, ki so se pričela v oktobru 2018 in zaključila v septembru 2019, so znašala 586.953,19 evrov. Od tega je Direkcija za infrastrukturo zagotovila 464.036,55 evrov, Občina Miren-Kostanjevica pa 358.370,41 evrov.