Skoči do osrednje vsebine

Večnamenska raba zadrževalnikov

Državni svet Republike Slovenije, Slovenski nacionalni komite za velike pregrade, Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so v Ljubljani gostili posvet Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam. Na posvetu je s prispevkom Večnamenska raba zadrževalnikov v Sloveniji sodelovala tudi Direkcija za vode.

Dr. Nataša Smolar Žvanut, vodja oddelka za varstvo in rabo voda na DRSV, je predstavila širino možnosti, ki jih zadrževalniki ponujajo za različno rabo, obenem pa opozorila na pomen sodelovanja različnih strok pri načrtovanju teh vodnih objektov. Nanizala je zakonodajo, ki jo je treba pri načrtovanju zadrževalnikov spoštovati, in prikazala sliko stanja splošne in posebne rabe voda na zadrževalnikih v Sloveniji. Na koncu je predstavila ukrepe, ki so pomembni za izboljšanje stanja voda, pri čemer je med ukrepi varstva voda izpostavila vzpostavitev prehodnosti za vodne organizme ter celovito upravljanje s suspendiranim in rinjenim sedimentom.

Govorci so se o koristih večnamenske rabe zadrževalnikov strinjali, ob tem pa nizali vrsto pozitivnih vplivov na družbo, gospodarstvo in kmetijstvo. Širši javnosti so želeli prikazati vlogo zadrževalnikov v našem vsakdanu in njihovem pomenu v luči podnebnih sprememb za prihodnost. Slišali smo lahko tudi primere praks iz Avstrije, Italije in Severne Makedonije. 

Več na: http://www.ds-rs.si/?q=novice/slovenija-prihodnosti-v-luci-podnebnih-sprememb-je-zadrzevanje-vode-nuja-ali-moznost-v