Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Podgoršek v Celju na otvoritvi sejma Agritech

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na Celjskem, kjer se je celjskem sejmišču udeležil otvoritve 2. Strokovnega sejma kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech, ki se odvija na pobudo Združenja proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnologije (ZKGT), namenjen pa je predstavitvi najnovejše mehanizacije, ki jo kmetje in gozdarji potrebujejo pri svojem delu.

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek na otvoritvi sejma Agritech v Celju

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je dopoldne na otvoritveni slovesnosti 2. Strokovnega sejma kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech v otvoritvenem nagovoru med drugim poudaril, da danes javnost od kmetijskega sektorja pričakuje, da bodo deležniki v verigi oskrbe s hrano zagotavljali varno in kakovostno hrano, ustrezno stopnjo samooskrbe, ob tem pa varovali naravne vire in se ustrezno odzivali na podnebne spremembe, s čimer se ohranja vitalnost podeželja. Našteto si je zadala vlada in z njo MKGP s potrditvijo Resolucije »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«, ki predstavlja Strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja, s čimer »želimo oblikovati strateški okvir, ki bo temeljil na družbenih potrebah.«

Podgoršek je v nadaljevanju izpostavil digitalizacijo v kmetijstva oziroma pametnih rešitev, ki je izjemnega pomena za kmetijstvo prihodnosti. Inovacije in inovativne nove tehnologije prinašajo izboljšave, ki so nujno potrebne za razvoj trajnostnega kmetijstva in zagotovitev blaginje tudi v prihodnosti. Znanje, kreativnost, inovativnost, podjetništvo in povezovanje morajo postati gonilo napredka slovenske pridelave in predelave hrane ter podeželskega prostora. Naš glavni skupni cilj je s pomočjo novih inovativnih pristopov izboljšati različne pristope in modele kmetovanja tako, da bomo z manj vložki dosegli več – porabili manj surovin, energije in dela in hkrati dosegli več – izboljšali kvaliteto in količino pridelkov.

Mag. Podgoršek je podaril še, da bo kmetijska politika z ukrepi razvoja podeželja tudi v novem programskem obdobju kmetijska gospodarstva s podporami za nadstandardne sonaravne kmetijske prakse spodbujala k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, ustreznemu gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi, ukrepi pa bodo usmerjeni tudi v prilagajanje podnebnim spremembam. K učinkovitemu izvajanju trajnostno usmerjenih sodobnih tehnologij pa bodo pripomogle tudi ustrezne podpore za naložbe na kmetijskih gospodarstvih.