Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji za kemikalije preverjajo nevarne kemikalije, ki se prodajajo na svetovnem spletu

Začeli so se inšpekcijski pregledi osmega velikega projekta Foruma* (REF-8). Namen projekta je preverjanje izvajanja REACH, CLP in Uredbe o biocidnih proizvodih v podjetih, ki v državah članicah in državah EGP prodajajo nevarne snovi, zmesi, izdelke in biocidne proizvode na svetovnem spletu.

Začeli so se inšpekcijski pregledi osmega velikega projekta Foruma*

REF-8, osmi veliki projekt Foruma je osredotočen na spletno prodajo snovi, zmesi, izdelkov in biocidnih proizvodov, njegova operativna faza pa bo potekala  do 31. decembra 2020. V projektu bo sodelovalo 29 držav.

Projekt bo osredotočen na  izdelke za  splošno rabo  in za poklicne uporabnike, ki so na voljo v spletnih trgovinah zasebnih podjetij in na tržnih platformah, kot sta Amazon in eBay.

Inšpektorji bodo preverili, ali so kupci obveščeni o obstoju nevarnih snovi pred zaključkom nakupa in ali so izpolnjeni posebni vidiki predpisov. To je mogoče preveriti z nadzorom oglaševanja kemičnega izdelka ali  s samim  nakupom izdelka in njihovo poznejšo analizo.

Inšpektorji bodo na primer preučili omejene snovi, ki jih najdemo v izdelkih, ki se pogosto prodajajo na spletu, na primer čistila, barve, laki,  ter preverili zahteve, določene v uredbi REACH.

Inšpektorji bodo tudi preverili ali oglasi za nevarne kemikalije, ki se prodajajo na spletu, potrošnike ustrezno obveščajo o razredu nevarnosti in o veljavnih kategorijah nevarnosti snovi ali zmesi, kot to zahteva Uredba CLP.

Za Uredbo o biocidnih proizvodih  projekt zajema avtorizirane biocidne proizvode kot tudi tiste, ki so na voljo v prehodnem  režimu. Prehodni režim je obdobje, v katerem biocidne proizvode  še vedno urejajo nacionalne določbe v vsaki državi članici.

Projekt bo zajemal nadzor  spletnih informacij o izdelkih in spletne oglase, kakor tudi inšpekcijske preglede na kraju samem.

Cilj projekta je tudi ozaveščati o dolžnostih v zvezi s spletno prodajo snovi, zmesi in izdelkov med podjetji in tržnimi platformami ter okrepiti komunikacijo in sodelovanje med organi nadzora v  držav članic.

Rezultati projekta naj bi bili objavljeni konec leta 2021.

*Forum za izmenjavo informacij o nadzoru  (Forum) je mreža organov, odgovornih za izvajanje uredb REACH, CLP, PIC, POP in biocidnih proizvodov  v EU, na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu.