Skoči do osrednje vsebine

Poglobitev sodelovanja Slovenije in Romunije na področju izvrševanja skupnostnih sankcij

Uprava RS za probacijo je z namenom poglobitve sodelovanja z Nacionalnim direktoratom za probacijo Romunije podpisala Skupno izjavo o sodelovanju.

Namen podpisa je poglobljeno sodelovanje Slovenije in Romunije na področju izvrševanja skupnostnih sankcij, kar bo pomembno prispevalo k nacionalni in mednarodni varnosti.

S tem sodelovanjem se bodo gradile institucionalne povezave predvsem na področju izvrševanja probacijskih nalog v obliki izmenjav informacij in strokovnega znanja.

Ob slavnostnem podpisu Skupne izjave o sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za probacijo in Nacionalnim direktoratom za probacijo Romunije za izmenjavo informacij in strokovnega znanja s področja izvrševanja skupnostnih sankcij, je direktorica UPRO Slovenija mag. Danijela Mrhar Prelić izrazila veliko zadovoljstvo, saj pričakuje v obdobju veljave dokumenta uspešno sodelovanje predvsem na prenosu dobrih praks in znanja.

Romunija ima na področju izvrševanja probacijskih nalog dolgoletne izkušnje, predvsem na področju izvajanja različnih programov skupnostnih sankcij (npr. nasilje, odvisnost od prepovedanih drog, ipd.) in izkušnje pri vzpostavitvi modela ocenjevanja dejavnikov tveganja oseb v probaciji, ki bi lahko bistveno pripomogle k nadaljnjem razvoju probacije v Sloveniji.