Skoči do osrednje vsebine

Objava Javnega povabila za usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2020 pri delodajalcih

Zavod za zaposlovanje je danes objavil enotno javno povabilo za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2020, za predvidoma 1.750 brezposelnih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

V letu 2020 so za vključevanje brezposelnih oseb na razpolago različni viri financiranja in sicer:

Za Usposabljanje na delovnem mestu je v letu 2020 na voljo okvirno 1,5 milijonov EUR, za Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 1,4 milijonov EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. Za izvajanje Usposabljamo lokalno je namenjenih okvirno 800.000,00 EUR, ki se financirajo iz integralnega proračuna.

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, kjer oseba na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Usposabljanje v obliki dela na domu ni dovoljeno.

Usposabljanje traja tri mesece in izjemoma 2 meseca, kot določeno v Javnem povabilu.

 Kaj brezposelni pridobijo z vključitvijo v program?

  • Pridobijo in krepijo sposobnosti, znanja, veščine, kompetence in spretnosti.
  • Pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti pri istem ali drugem delodajalcu.
  • Vključijo se v delovno okolje in spoznajo nove ljudi, s čimer širijo svojo socialno mrežo.

Kdo se lahko vključi?

 V »Usposabljam.se« se lahko vključijo brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu. Specifične ciljne skupine so glede na vir financiranja natančneje določene v Javnem povabilu.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje, določene v javnem povabilu. V okviru ene ponudbe lahko delodajalec predlaga enega ali več programov usposabljanja, skladno s pogoji opredeljenimi v javnem povabilu. Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko prek Portala za delodajalce, od objave javnega povabila do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 30. decembra 2020.