Skoči do osrednje vsebine

Objava Javnega povabila za delovni preizkus 2020 pri delodajalcih

Zavod za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2020, za brezposelne iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa izvedejo delovni preizkus na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.

V letu 2020 so za vključevanje brezposelnih oseb na razpolago različni viri financiranja in sicer:

Za Delovni preizkus 30 plus je v letu 2020 na voljo okvirno 380.000 EUR, za Delovni preizkus za mlade 730.000 EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. Za izvajanje Delovni preizkus je namenjenih okvirno 700.000,00 EUR, ki se financirajo iz integralnega proračuna.

Delovni preizkus po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, na konkretnem delovnem mestu, kjer se oseba preizkusi pod strokovnim vodstvom mentorja. Izvaja se neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Delovni preizkus v obliki dela na domu ni dovoljen.

Delovni preizkus traja največ 1 mesec oziroma najmanj 100 ur. V obdobju odobrenega trajanja se izvaja praviloma brez prekinitev.

Kaj brezposelni pridobijo z vključitvijo v program?

  • Preizkusijo sposobnosti, znanja, veščine, kompetence in spretnosti na konkretnem delovnem mestu.
  • Pridobijo dodatna konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti pri istem ali drugem delodajalcu.

Kdo se lahko vključi?

V »Delovni preizkus« se lahko vključijo brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu. Specifične ciljne skupine so glede na vir financiranja natančneje določene v Javnem povabilu.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje, določene v javnem povabilu. V okviru ene ponudbe lahko delodajalec predlaga enega ali več programov delovnega preizkusa, skladno s pogoji opredeljenimi v javnem povabilu. Ponudbe za usposabljanje lahko oddajo elektronsko prek Portala za delodajalce, od objave javnega povabila do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 30. decembra 2020.