Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji spoštujemo zakonodajo s področja mednarodne zaščite

Kot smo že večkrat pojasnili, v MNZ spoštujemo tako nacionalno kot evropsko zakonodajo ob doslednem spoštovanju človekovih pravic, svoje delo opravljamo strokovno in zakonito.

V Sloveniji ne odrekamo pravice do mednarodne zaščite. To odražajo tudi podatki: lani je bilo vloženih 3.821 prošenj za mednarodno zaščito, leta 2018 pa 2.875. Poudarjamo, da slovenska policija na Hrvaško ne vrača prosilcev za mednarodno zaščito. Vsaki osebi, ki izrazi namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti omogočimo dostop do azilnega postopka.

Minister za notranje zadeve je v okviru svojih pristojnosti odredil redni nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic v postopkih policije z migranti, ki nezakonito prestopijo mejo, ki ga je izvedel Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. Kršitve človekovih pravic v nadzoru niso bile ugotovljene. Na podlagi ugotovitev je minister julija lani izdal usmeritve, s katerimi je zahteval, da policija jasneje opredeli postopek, če ima tujca v postopku mešana slovensko-hrvaška policijska patrulja. Policija je usmeritve realizirala.

Dodajamo še, da vračanje poteka v skladu z zakonodajo, ki je tudi skladna s pravnim redom EU.