Skoči do osrednje vsebine

Slovenija ratificirala revidirano Konvencijo Sveta Evrope o filmskih koprodukcijah

Slovenija je 18. država, ki je 23. januarja 2020 ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o filmskih koprodukcijah.

Konvencija ureja pravni okvir večstranskih koprodukcijah v državah pogodbenicah. Namen konvencije je spodbujati filmsko koprodukcijo kot sredstvo za ustvarjanje in izražanje kulturne raznolikosti v svetovnem merilu.

Revidirana Konvencija vsebuje posodobljene določbe o višini koprodukcijskih deležev, kar bo okrepilo možnost koprodukcijskih sodelovanj med državami pogodbenicami. To je še posebej pomembno za države z nižjimi finančnimi zmožnostmi oziroma manjšim filmskim trgom, kamor sodi tudi naša država.

Protokol bo v Sloveniji začel veljati 1. maja 2020.

Iskalnik