Skoči do osrednje vsebine

Poklukar: Čimprejšnje polno delovanje Frontexa v regiji Zahodnega Balkana je ključno pri upravljanju z migracijami v regiji

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes, 24. januarja 2020, v Zagrebu udeležil neformalnega zasedanja Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

Ministra Poklukar in Božinović se rokujeta pred ozadjem hrvaškega predsedstva

Ministra Poklukar in Božinović

1 / 4

Ministri so se v prvi razpravi lotili pogleda v prihodnost na področju svobode, varnosti in pravic. Na področju notranjih zadev se predsedstvo v dokumentu osredotoča predvsem na učinkovit nadzor zunanjih meja EU in vrnitev k učinkovitemu delovanju schengenskega območja, na celovito in delujočo migracijsko politiko, varno Evropsko unijo ter vlaganje v naše zmogljivosti za soočanje z varnostnimi izzivi digitalne dobe. Pri tem je minister Poklukar poudaril, da sta osnovna pogoja za soočanje s temi izzivi medsebojno zaupanje ter dosledno izvajanje evropske zakonodaje in spoštovanje mednarodnih obveznosti.

Slovenija podpira celostni pristop pri obravnavanju migracij, zavzemati se moramo za zmanjšanje nezakonitih migracij in boljši nadzor nad tem, kdo vstopa na naše ozemlje. Na področju mednarodne zaščite pa mora EU čim prej dobiti novo pravno podlago za Skupni evropski azilni sistem. »Ob tem pa potrebujemo krizni mehanizem za izredne situacije na področju migracij, ki bi temeljil na prenovi direktive o začasni zaščiti,« je povedal Poklukar in dodal, da »si moramo prizadevati tudi za čim prejšnjo vrnitev k normalnemu delovanju schengenskega območja, kot smo ga poznali pred uvedbo nadzora na notranjih mejah.«

»Slovenija kljub vztrajnemu naraščanju nezakonitih prehodov južne meje popolnoma obvladuje situacijo. Pri tem pa lokalnim skupnostim ob meji nastajajo t. i. nevidni stroški. Gre za stroške za obnovo poškodovane infrastrukture, komunalne stroške in podobno, zato sem ponovno pozval, da se najde rešitev, ki bi omogočala pokritje teh stroškov iz evropskih sredstev,« je še poudaril minister.

Na področju varnosti se Slovenija zaveda nujnosti proaktivnega pristopa glede razvoja novih IT rešitev in uvedbe umetne inteligence pri obravnavi vse bolj kompleksnih varnostnih groženj, zato podpiramo ustanovitev laboratorija za inovacije v okviru Europola ter oblikovanje celostnega pristopa glede analize obširnih naborov podatkov na ravni Evropske unije. Ta razprava bo služila kot osnova za pripravo strateških smernic za področje pravosodja in notranjih zadev, ki jih bo marca potrdil Evropski svet.

Izvajanje interoperabilnosti, ki je bila druga tema zasedanja ministrov, je za Slovenijo pomemben in zahteven proces, ki ga je treba natančno spremljati in si izmenjevati izkušnje. »Doslej smo identificirali dva izziva. Ker je možnost črpanja sredstev iz EU skladov za investicije v infrastrukturo na mejnih prehodih omejena, Slovenija pri tem pričakuje večjo podporo EU. Prav tako je za nas pomembno, da na EU ravni, s podporo agencij EU, razvijemo enotno tehnično opremo za izvajanje sistema vstopa in izstopa za zunanje kopenske meje,« je ob tem dejal minister.

Ob delovnem kosilu so ministri izmenjali poglede na boj proti tihotapljenju migrantov, kar je z vidika Slovenije povezano z upravljanjem migracij in tudi z zagotavljanjem varnosti prebivalcem. Ministri so se strinjali, da je to trenutno eden največjih izzivov v regiji. Pozvali so vse relevantne deležnike k okrepitvi aktivnosti. Ministri so v tem kontekstu podprli idejo o napotitvi Europolovega uradnika za zvezo v Bosno in Hercegovino.

Pri zadnji temi neformalnega zasedanja so se ministri pogovarjali o izzivih pri izvajanju uredbe o mejni in obalni straži. Pri tem je Slovenija predlagala pripravo operativnega koncepta napotitev, saj se je v preteklosti pokazalo, da enote Frontexa doslej niso bile optimalno izkoriščene. Minister Poklukar je še poudaril, da je za učinkovito upravljanje z migracijami »potrebno čimprejšnje polno delovanje Frontexa v regiji Zahodnega Balkana in sklenitev statusnih sporazumov z vsemi državami v regiji.«