Skoči do osrednje vsebine

Odziv Ministrstva za pravosodje na poročilo Indeksa zaznave korupcije za leto 2019

Letošnje poročilo Indeksa zaznave korupcije kaže, da se nadaljuje večletni trend stagnacije Slovenije na lestvici, in to iz različnih razlogov. Uvrstitev je odraz pomanjkanja zaupanja javnosti v delo pristojnih organov, to pa je nadalje pomembno povezano tudi z rezultati njihovega dela.

Ocenjujemo, da poročilo prihaja v pravem trenutku, saj bo predvidoma  v prvi polovici letošnjega leta v Državnem zboru obravnavan vladni predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki obsežno naslavlja pomanjkljivosti, ki so se izkazale v praksi. Po umiku predloga novele z dnevnega reda Državnega zbora v letu 2018 bo tokrat ponovno priložnost, da politika svoje deklarirano zavzemanje za krepitev boja proti korupciji udejanji in izboljša pravni okvir delovanja Komisije za preprečevanje korupcije. Na slednji pa bo, da ta orodja dejansko tudi uporabi.

Ministrstvo za pravosodje je aktivno tudi na področju zaščite žvižgačev. Oktobra 2019 je bila sprejeta posebna Direktiva o žvižgačih, države članice EU pa imajo na podlagi sprejete direktive o žvižgačih dve leti časa, da jo implementirajo (t.j. do 17. 12. 2021). V ta namen bo oblikovana posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov relevantnih resorjev (MP, MJU in MGRT) ter vseh institucij, ki lahko tvorno sodelujejo pri pripravi novega zakona. Predlog zakona nameravamo pripraviti do konca letošnjega leta in v začetku 2021 opraviti široko strokovno razpravo in vsebinsko usklajevanje z vsemi institucijami, ki so z zaščito žvižgačev kakorkoli povezane. Izpostaviti velja, da direktiva predvideva zgolj zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, vendar pa želimo na ministrstvu predlog zakona razširiti tudi na zaščito oseb, ki prijavijo kršitve domačega prava. Prepričani smo, da so žvižgači lahko izjemno pomemben vir informacij v boju proti korupciji, zato si bomo prizadevali za kvaliteten pravni okvir, ki bo nudil zaščito pred morebitnimi povračilnimi ukrepi, kakršnih so zaradi razkritja nepravilnosti pogosto deležni.