Skoči do osrednje vsebine

Na posvetu o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 izpostavljen njen pomen v luči podnebnih sprememb

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Javna obravnava Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in Okoljskega poročila se je danes nadaljevala s posvetom v Hiše EU v Ljubljani. Udeležilo se ga je nekaj več kot 80 ljudi, predstavnikov občin, resorjev, prostorskih načrtovalcev, izobraževalnih institucij in nevladnih organizacij.

Gostitelj posveta, dr. Zoran Stančič, vodja Stalnega predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je poudaril povezavo med strategijo in Zelenim dogovorom za Evropo, ki je ključni dokument Evropske unije za prehod v ogljično nevtralno družbo, Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Ministrstva za okolje in prostor pa odprt proces priprave strategije, z namenom doseči soglasje o dokumentu.

V razpravi je bilo izpostavljenih nekaj bolj ali manj kritičnih splošnih mnenj ter več konkretnih zelo perečih težav urejanja prostora. Med njimi so na primer problem pretirane razsvetljave cest in posledične velike porabe energije in degradacije krajine, pa tudi problem oglaševanja v javnem prostoru. Izpostavljeni so bili problemi, povezani s podnebnimi spremembami, zlasti na področju ranljivosti vodnih virov in oskrbe s kakovostno pitno vodo, ter na področju gozdov, ki bi morali imeti v strategiji bolj poudarjeno vlogo. Namesto vlaganj v nove naprave za izkoriščanje vodne energije, bi po mnenju razpravljavcev morali dati prednost sončni energiji ter učinkoviti rabi energije.

Več razpravljavcev je izpostavilo obravnavo strategije kot priložnost za razpravo o prostoru ter načinu njegovega upravljanja.

V okviru javne razprave bosta naslednji teden organizirana še dva posveta:

  • V Novi Gorici, 28. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
  • V Kopru, 29. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, Koper/Capodistria.

Objavljen osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 skupaj z Okoljskim poročilom in ostalimi gradivi

Predstavitev iz novinarske konference (.pdf)