Skoči do osrednje vsebine

Mreža vozlišč RESHUB

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije želi vzpostaviti mrežo energetsko samozadostnih vozlišč v Sloveniji in je pobudnik projekta vzpostavitve vozlišč v Evropski Uniji s projektom Defence RESilience Hub Netvork in Europe.

Mreže vozlišč vključujejo obnovljive vire energije, pretvorbo energije in hranjenje energije v obliki vodika, proizvodnjo toplote in električne energije z gorivnimi celicami in električne ter vodikove polnilnice. Vozlišča, ki bodo postavljena na zemljiščih MO, v vojašnicah, bodo zagotavljala večdnevno samozadostnost in podpirala vojaško ter civilno električno mobilnost. Projekt podpira tudi Evropska obrambna agencija (EDA). Evropska komisije je v sklopu Sklada za strukturne spremembe (SRSP) projekt podprla s 310.000 evri.

Projekt je nastal v Ministrstvu za obrambo v okviru Posvetovalnega foruma za vzdržno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju, ki ga je organizirala Evropska obrambna agencija (EDA) v sodelovanju z Generalnim direktoratom za energijo EU ter na podlagi projekta Brez-emisijskega koridorja v Sloveniji. S pridobljenimi sredstvi bomo pridobiti iz omenjenega programa tehnično pomoč za pripravo študije izvedljivosti, ki je podlaga za odločitev o nadaljevanju projekta.

RESHUB projekt je vseevropski projekt, ki zagotavlja otočne zmogljivosti v podporo obrambnim zmogljivostim na ozemlju EU, v podporo zniževanju energetske odvisnosti od zunanjih virov, uporabe obnovljivih virov energije na lokacijah in infrastrukturi v lasti MO, v podporo robustnosti energetske oskrbe z otočnimi viri in hrambami energije in izgradnje industrijske baze, ki temelji na obnovljivih virih ter električni in hibridni mobilnosti.

Na lokalni ravni se v vojaških bazah zagotovi energetska oskrba z obnovljivimi viri energije: sončne elektrarne, vetrne elektrarne in male vodne elektrarne. Postavi se zalogovnik vodika (H2) namenske kapacitete, kateri se polni z vodikom na podlagi hidrolize, ki koristi pridobljeno energijo iz obnovljivih virov, električnega omrežja, ali z vodikom, ki ga pridobimo s pomočjo reforminga zemeljskega plina. S pomočjo električne energije iz javnega električnega omrežja se omogoči proizvodnja vodika, ko je v omrežju višek električne energije.

Projekt omogoča priklop na javno električno omrežje za glajenje viškov in mankov električne energije v javnem električnem omrežju ter podpira uporabo transportnih sredstev z električnim pogonom, ki delujejo na podlagi energije shranjene v baterijah ali vodiku kot pogonskemu sredstvu.

S postavitvijo prvih petih vozlišč v vojašnicah SV se predvideva zmanjšanje izpustov CO2 10.000 ton letno. Hkrati vozlišče zagotavlja lokalno pridelavo in hranjenje energije za daljše časovno obdobje in s tem bistveno zmanjšanje odvisnosti od zunanjih virov energije ter nudi lokalen neodvisen in zanesljiv vir energije v primeru naravnih nesreč in krize. V podporo lokalnemu prebivalstvu nudi tehnološko osnovo za razvoj zelenega javnega in zasebnega transporta. Projekt podpira štiri EU politike: okoljsko politiko, energetsko politiko, skupno varnostno in obrambno politiko ter transportno politiko.

Projekt RESHUB Network so podporli; Ministrstvo za okolje, Ministrstvo za infrastrukturo ter energetski deležniki v Sloveniji. Projekt je pan-evropski, ki ga podpira EDA in več držav članic EU (AT, BE, DE, HU).

V evropskem prostoru projekt nudi možnost povezovanja obrambnega in varnostnega sektorja v obliki vodikove avtoceste, ki omogoča razvoj energetsko neodvisnih logističnih vozlišč v podporo zelenim transportnim premikom pri zavezniškem konceptu države gostiteljice.