Skoči do osrednje vsebine

Ministrica o govedoreji v novem programskem obdobju

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila okrogle mize z naslovom »Perspektiva govedoreje v novem programskem obdobju«.

Dogodek, ki ga je organiziralo Rejsko društvo za lisasto pasmo Gornja Radgona s strokovno pomočjo KGZ Murska Sobota ter OE KGZS Murska Sobota, je obiskalo veliko število govedorejcev, predstavnikov kmetijskih organizacij, lokalne skupnosti, evropskega parlamenta in države. Na njem so predstavili stanje na področju govedoreje, odprte zadeve in težave, pri katerih se pričakuje tudi pozornost in podpora s strani države. Pozornost je bila posebej usmerjena na proizvodno vezana plačila v govedoreji, socialni status prenosnikov kmetij (zgodnje upokojevanje), ukrep dobrobit živali – govedo ter povečanje trošarin za energente porabljene za kmetijstvo.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je dejala, da je govedoreja v Sloveniji tradicionalna reja, prireja mleka in prireja mesa govedi pa sta najpomembnejši proizvodni usmeritvi slovenskega kmetijstva. S sodelavci je predstavila sektor skozi neposredna plačila in Razvoj podeželja za govedorejo v obdobju 2014-2019. V nadaljevanju je predstavila pogled na področje govedoreje skozi pripravo Slovenije na reformo Skupne kmetijske politike po 2020, pozornost pa je bila usmerjena tudi na govedoreji v luči emisij. Na dogodku je sodeloval tudi državni sekretar dr. Jože Podgoršek, ki je s sodelavko podrobneje predstavil določene aktivnosti države pri reševanju odprtih zadev v kmetijstvu, ki se nanašajo tudi na govedorejo. Sledila je razprava, kjer so udeleženci postavili več vprašanj, preko katerih so z udeleženci okrogle mize želeli izraziti svoje razmišljanje, nejasnosti in morebitne bojazni ob prihajajoči spremembi kmetijske politike ter pridobiti razumevanje in podporo za vztrajanje pri tej panogi.