Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Katič se je danes srečala z Evropsko glavno tožilko Lauro Kövesi

Evropska glavna tožilka Laura Kövesi je 24. januarja 2020 obiskala Ljubljano. Glavni namen obiska so bila srečanja s predstavniki organov, ki so ključni pri vzpostavljanju in uspešnem delovanju Urada evropskega javnega tožilstva (EPPO).

Laura Kövesi se je srečala z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo ter ministrico za pravosodje Andrejo Katič.

V pogovoru z ministrico Katič je evropska glavna tožilka opozorila zlasti na pomen zadostnih proračunskih sredstev, saj je to ključno za izvrševanje nalog EPPO. Pri čemer je pričakovati, da bo dobro delujoče Evropsko javno tožilstvo pomembno prispevalo k vračanju nezakonito pridobljenega premoženja v nacionalne proračune.

V ospredju pogovorov z generalnim državnim tožilcem Šketo je bilo vprašanje števila evropskih tožilcev, ki bodo v času svojega mandata delegirani v Slovenijo glede na oceno pripada zadev, ki bodo v prihodnje v pristojnosti EPPO.

Pri vzpostavljanju in delovanju EPPO je eden ključnih izzivov prilagoditev nacionalne zakonodaje, ki bo evropskim tožilcem omogočala izvajanje njihovih pristojnosti kot jih določa Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EPPO uredba). 

V Sloveniji smo organizacijske rešitve uredili z novelo Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C), v teku pa je priprava prilagoditev kazensko procesne zakonodaje, ki bo izvedena z novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O). Slovenija ima, tako kot še nekatere druge države članice EU, sodno preiskavo, zato prilagoditev procesne zakonodaje EPPO uredbi predstavlja še dodaten izziv. V ta namen je bila že lansko leto oblikovana delovna skupina, v kateri so vključeni vsi ključni gradniki pravosodja.