Skoči do osrednje vsebine

Zaprisega sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačk pred državno sekretarko Ministrstva za pravosodje

Pred državno sekretarko Ministrstva za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan so danes, na Ministrstvu za pravosodje zaprisegli 3 sodni izvedenci, 2 sodna cenilca in 2 sodni tolmački

Skupaj je zapriseglo 7 sodnih strokovnjakov. Državna sekretarka Švarc Pipanova je v nagovoru izpostavila, da se v procesih odločanja pred sodišči in drugimi organi pojavlja vedno večja potreba po strokovnem znanju, brez katerega je danes nemogoče učinkovito in nemoteno delovanje sodišč. Opravljanje funkcije sodnega strokovnjaka nosi s seboj posebno odgovornost, saj podobno kot delo sodnika, lahko usodno vpliva na življenje posameznika, ki se je znašel v sodnem postopku.

Iskalnik