Skoči do osrednje vsebine

V Novem mestu potekal tretji posvet o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo tretji javni posvet o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in o Okoljskem poročilu v sklopu javne razprave, ki poteka do 15. marca. Na dogodku je sodelovalo 35 predstavnikov lokalnih skupnosti, regionalnih agencij, gospodarske zbornice, prostorskih načrtovalcev ter zasebnih in javnih podjetij.

V uvodu je zbrane pozdravil direktor Razvojnega centra Novo mesto, Franci Bratkovič. Pohvalil je pristop priprave državnega dokumenta, predvsem dejstvo, da imajo akterji  dovolj časa za pregled osnutka in posredovanje pripomb ter tudi to, da ima območje Novega mesta v strategiji ustrezno vlogo razvojnega središča.

V razpravi so udeleženci med drugim pohvalili, da dokument podpira prehod v nizkoogljično družbo na področju energije in predlagali dopolnitve za področje izrabe obnovljivih virov energije, usmeritve za izrabo sonca in vlogo jedrske energije. Zanimalo jih je vprašanje izvajanja usmeritev na regionalni ravni in izrazili so potrebo, da se natančneje opredeli ugotavljanje prevlade javne koristi v postopkih umeščanja posegov v prostor, bolj razdela usmeritve na razvoju podeželja. Opozorjeno je bilo, da bo nekatere usmeritve, zlasti na področju poplavne varnosti, težko uresničevati brez manjkajočih strokovnih podlag, ki bi jih morala zagotoviti države.

V okviru javne razprave bodo organizirani naslednji javni posveti, na katerih bo potekala javna obravnava:

  • Ljubljani, 24. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, v veliki dvorani v prvem nadstropju,
  • Novi Gorici, 28. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
  • Kopru, 29. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, Koper/Capodistria.

MOP vljudno vabi vse zainteresirane, da svojo udeležbo na javnih posvetih najavite z izpolnjeno prijavo preko spletnega obrazca.

Objavljen osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 skupaj z Okoljskim poročilom in ostalimi gradivi