Skoči do osrednje vsebine

Na javnem posvetu v Mariboru izpostavljen pomen Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in specifične potrebe obmejnih območij

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V sklopu javne obravnave osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in Okoljskega poročila, ki se je pričela 15. januarja, je bila prva razprava organizirana včeraj v Mariboru. Udeležilo se je je okoli 40 ljudi, večinoma predstavnikov lokalnih skupnosti, območnih izpostav in prostorskih načrtovalcev.

Zbrane je v uvodu pozdravil podžupan Mestne občine Maribor dr. Samo Peter Medved, ki je poudaril številne neznanke do leta 2050, zato pa toliko večji pomen strategije in sodelovanja pri oblikovanju prihodnje podobe Slovenije. Ključni poudarki razprave, ki bodo tudi smiselno vključeni v predlogu dokumenta, ki ga bo na predlog Vlade RS obravnaval Državni zbor Republike Slovenije, so: nujnost ohranjanja storitev, delovnih mest in stanovanj v redko poseljenih in odmaknjenih območjih, prilagoditev usmeritev strategije za tovrstna območja pri konkretnem načrtovanju in nujnost boljšega in bolj usklajenega delovanja sektorjev, zlasti v odnosu do prostorskega načrtovanja na lokalni ravni.Priprava osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 že od samega začetka poteka kot posvetovalni proces, v katerem je doslej sodelovalo okrog 850 deležnikov z vseh ravni načrtovanja in upravljanja s prostorom, nevladne organizacije in splošna javnost.

V okviru  javne razprave bodo organizirani naslednji javni posveti, na katerih bo potekala javna obravnava osnutka dokumenta in pripadajočega Okoljskega poročila, in sicer v:

  • Velenju, 22. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v dvorani občinskega sveta Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
  • Novem mestu, 23. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto,
  • Ljubljani, 24. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, v veliki dvorani v prvem nadstropju,
  • Novi Gorici, 28. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
  • Kopru, 29. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, Koper/Capodistria.

MOP vljudno vabi vse zainteresirane, da svojo udeležbo na javnih posvetih najavite z izpolnjeno prijavo preko spletnega obrazca.

Objavljen osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 skupaj z Okoljskim poročilom in ostalimi gradivi