Skoči do osrednje vsebine

Drugi javni posvet o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 v Velenju

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo drugi javni posvet o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in o Okoljskem poročilu v sklopu javne razprave, ki poteka do 15. marca. Na dogodku je sodelovalo 32 predstavnikov lokalnih skupnosti, regionalnih agencij, območnih gospodarskih zbornic in prostorskih načrtovalcev.

V razpravi so udeleženci izpostavili relevantne predloge in pripombe, zlasti vlogo regionalne ravni načrtovanja za izvajanje strategije in potrebo po večji usklajenosti resorjev, ki se najbolj kaže prav na lokalni ravni. V celovito obravnavo prostorsko-razvojnih izzivov je treba vključiti vse vidike razvoja. Kot primer so bile navedene premogovniške regije v prestrukturiranju, med katere sodita Savinjsko-Šaleška in Zasavska regija, kjer je treba ustvariti pogoje za nova in drugačna delovna mesta. Poudarjen je bil pomen izobraževanja in usposabljanja ter zagotovitve ustreznih finančnih virov za to. Izpostavljena je bila vloga prostorske strategije za izvajanje evropske kohezijske politike v programskih dokumentih za novo finančno perspektivo.

V okviru javne razprave bodo organizirani naslednji javni posveti, na katerih bo potekala javna obravnava:

  • Novem mestu, 23. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto,
  • Ljubljani, 24. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, v veliki dvorani v prvem nadstropju,
  • Novi Gorici, 28. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
  • Kopru, 29. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, Koper/Capodistria.

MOP vljudno vabi vse zainteresirane, da svojo udeležbo na javnih posvetih najavite z izpolnjeno prijavo preko spletnega obrazca.

Objavljen osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 skupaj z Okoljskim poročilom in ostalimi gradivi

Iskalnik