Skoči do osrednje vsebine

Zaprisega višjih državnih odvetnic

Pred državno sekretarko Ministrstva za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan sta ob prisotnosti namestnice generalnega državnega odvetnika Aleksandre Vrhunc Kovačič prisegli višji državni odvetnici.

Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje potekala slavnostna zaprisega višjih državnih odvetnic. Prisegli sta Nives Jeras Kamenski na mesto višje državne odvetnice na Državnem odvetništvu RS na Zunanjem oddelku v Mariboru in mag. Bojana Jovin Hrastnik na mesto višje državne odvetnice v mednarodnem oddelku na sedežu Državnega odvetništva RS v Ljubljani.

V uvodnem nagovoru je državna sekretarka dr. Dominika Švarc Pipan spomnila na temeljito prenovo Državnega pravobranilstva – s sprejemom Zakona o državnem odvetništvu se je na novo ustanovilo Državno odvetništvo Republike Slovenije kot poseben državni organ, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, hkrati pa opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene s tem in drugimi zakoni.
Državna sekretarka je izpostavila, da gre pri prisegi državnih odvetnikov za slovesno zavezo, ki naj poudari vestnost, poštenost in odgovornost pri delu državnega odvetnika. »Prepričana sem, da bosta višji državni odvetnici Nives Jeras Kamenski in mag. Bojana Jovin Hrastnik pomembno prispevali k varstvu premoženjskih in drugih pravic in interesov države,« je dejal državna sekretarka in novoimenovanima višjima državnima odvetnicama ob imenovanju iskreno čestitala ter zaželela uspešno delo.

 

Iskalnik