Skoči do osrednje vsebine

Začetek javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila

Po prejemu pozitivnega pisnega mnenja o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe dopolnjenega osnutka NEPN na okolje se je pričela javna obravnava dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila.

NEPN | Avtor GettyImages/GulliverFilm&Foto- TommL

Ministrstvo za infrastrukturo vabi zainteresirano javnost k podajanju pisnih pripomb. Javna predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN in njegovega okoljskega poročila bo potekala 28. januarja 2020. 

Ministrstvo za infrastrukturo tako začenja javno obravnavo obeh dokumentov, katerega cilj je javnosti omogočiti seznanitev z dopolnjenim osnutkom NEPN in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, tj. od 17. januarja 2020 do vključno 16. februarja 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo bo pripravilo javno predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN in njegovega okoljskega poročila, ki bo 28. januarja 2020 na Fakulteti za elektrotehniko s pričetkom ob 10. uri. 

Široka in utemeljena razprava na podlagi strokovnih podlag je namreč ključna pri iskanju poti in soglasja čim širšega kroga deležnikov glede čim bolj ambicioznih, a izvedljivih ciljev Slovenije do 2030, ki bodo upoštevali pomembne nacionalne okoliščine in predstavljali ustrezen korak k podnebno nevtralni Sloveniji do leta 2050.

Ministrstvo za infrastrukturo vljudno vabi zainteresirano laično in strokovno javnost k podajanju pisnih pripomb.

Dopolnjeni osnutek NEPN, okoljsko poročilo in ostala pripadajoča dokumentacija je dostopna na portalu Energetika.

Iskalnik