Skoči do osrednje vsebine

Uresničili smo večino stavkovnih zahtev

Od podpisa stavkovnega sporazuma 27. decembra 2018 nam je uspelo realizirati večino stavkovnih zahtev. Trenutno potekajo pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za policiste, s katerimi se ureja karierni sistem v Policiji, čakamo pa rezultate primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici), ki je bila v skladu s stavkovnim sporazumom naročena pri neodvisni strokovni instituciji. Ob tem z nakupom ustrezne opreme, tehničnih in prevoznih sredstev zagotavljamo tudi pogoje za ustrezno usposobljenost in opremljenost policistk in policistov.

Glede II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev - primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici) pojasnjujemo, da rezultati analize še niso znani. Naročnik analize Ministrstvo za javno upravo je izvajalcu analize odobrilo rok za oddajo dokumentacije s popravki in poročila o izvedenih prilagoditvah, in sicer do 28. 2. 2020.

Urejanje kariernega sistema v policiji je kompleksna problematika, ki jo je treba rešiti celovito. Tako še vedno potekajo pogajanja o predlogu za spremembe in dopolnitve 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste, ki sta ga sindikata posredovala Vladi RS v skladu z drugim odstavkom V. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Sindikat policistov Slovenije (SPS) je med pogajanji posredoval zelo malo konkretnih predlogov, tisti, ki so jih podali, pa se v veliki meri sploh ne nanašajo na zaveze vlade iz stavkovnega sporazuma. Prav tako poudarjamo, da se za razliko od Policijskega sindikata Slovenije predstavniki Sindikata policistov Slovenije že več kot pol leta sploh ne udeležujejo sestankov delovne skupine za pripravo priporočil za izvajanje kariernega sistema v policiji, ki bi jih v skladu s tretjim odstavkom V. točke sporazuma o sodelovanju s sindikatoma morala določiti generalna direktorica policije.

Vse ostale točke sporazuma je vlada izpolnila. Se pa vlada in policijska sindikata ne strinjajo glede izvajanja III. točke sporazuma. Z njo se je Vlada RS zavezala, da bo Policiji zagotavljala dodatna sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v višini 15 milijonov evrov letno. To zavezo je vlada izpolnila 31. 1. 2019 s sprejetjem posebnega vladnega projekta Varovanje schengenske meje Evropske unije in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. Ministrstvu za notranje zadeve je za izvedbo projekta zagotovila 15 milijonov evrov letno oziroma 1,25 milijona evrov mesečno za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Izplačila potekajo redno mesečno. Vlada to zavezo razume tako, da se v okviru tega zneska pokrije vse stroške dela, vključno s prispevki delodajalca, medtem ko sta sindikata od vlade zahtevala, da se v okviru tega zneska poplača le bruto znesek delovne uspešnosti, za plačilo prispevkov pa bi morala vlada zagotoviti dodatna sredstva v višini dobre tri milijone. V zvezi s tem je SPS vložil tožbo na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. O zadevi še ni bilo odločeno.

Menimo, da socialni dialog na splošno poteka korektno. V ministrstvu zagovarjamo konstruktivno sodelovanje in odprt dialog z reprezentativnima sindikatoma. Ta vseskozi poteka. V ministrstvu smo poleg rednih pogajanj uvedli tudi mesečne sestanke z vsakim sindikatom posebej, na katerih se izpostavijo odprte zadeve, ki se jih skuša razjasniti in razrešiti. Napoved SPS za opozorilno stavko ocenjujemo kot neutemeljeno.

Stavkovne zahteve, ki izhajajo iz sporazuma, podpisanega 2018, so v procesu realizacije. Nove stavkovne zahteve SPS bo Vlada RS proučila, nato pa bodo izvedene vse aktivnosti, ki jih vladi nalaga Zakon o stavki.

Iskalnik