Skoči do osrednje vsebine

Slovesno uradno odprtje Mednarodnega mejnega prehoda Ormož

Današnja slovesnost na Mednarodnem mejnem prehodu Ormož je pomenila tudi uradno odprtje prenovljenega območja tega mejnega prehoda, ki je zajemalo prenovo vse obstoječe infrastrukture. Na novo so bili zasnovani objekti, prometne površine, komunalne instalacijske naprave in priključki ter zunanja ureditev. Na slovesnosti so spregovorili: minister za javno upravo Rudi Medved, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in župan Ormoža Danijel Vrbnjak.

Kot je ob odprtju dejal minister za javno upravo Rudi Medved, zaradi svoje lege, velikosti ter prvotnih prometnih navezav obstoječi mednarodni mejni prehod Ormož ni več ustrezal novi prometni ureditvi, zato ga je bilo potrebno preurediti in na novo zasnovati. »Naj bo prenovljeni Mednarodni mejni prehod Ormož poslej simbol in zgled varnosti, pretočnosti prometa in dobrega počutja tistih, ki ta mejni prehod prečkajo ter vseh tukaj zaposlenih,« je na slovesnem uradnem odprtju prenovljenega Mednarodnega mejnega prehoda Ormož poudaril minister.

Rekonstrukcija mejnega prehoda zajema nove objekte s prostori za slovensko in hrvaško policijo, postavitev nove nadstrešnice s kontrolnimi kabinami,  prenovitev obstoječe nadstrešnice pod katero so nameščeni novi kontejnerji s prostori za policijo, vgradnja nove čistilne naprave ter vsa ostala oprema, ki je nujno potrebna za delovanje mejnega prehoda kot so agregat, dvižne rampe, usmerjevalne prometne table s semaforji in nova ureditev prometnih površin s komunalnimi napravami. 

Vrednost osnovne investicije je bila 927.126,64 evr, pri čemer je Ministrstvo za javno upravo zagotovilo 2/3 sredstev, Direkcija RS za infrastrukturo pa 1/3. Občina Ormož je zagotovila projekte za gradbeno dovoljenje in projekte za izvedbo.

Ministrstvo za javno upravo je prevzelo vodenje in izvajanje projekta, kar je pomenilo postopke od pridobitve gradbenega dovoljenja julija 2017, pa vse do zaključka gradbenih del in predaje objekta v poskusno obratovanje v decembru 2019.